šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Tienden -  Tiendenhoeken -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Tiendenhoeken

1. Duivelsdoornhouck: Duivelsdoornhouck ligt aan de Lege Ardenburgsebrugheweg (Aardenburgseweg) bij het huis van plaissance van Pauwel Cobrisse (Rooigem)  en loopt vandaar via de Zuideren Ardenburgsebrugheweg (Moerkerkse Steenweg) en Vogelsanck tot aan de Vossesteert om vandaar via de Maelse heerweg voorbij de herberg de Schrooback, de Fortune en de Drie Ceuninghen (waar er een paalsteen stond) naar de Bergskens aan de Brieversweg en via de paalsteen aan de herberg Het Smulleken naar Duivelsdoorn terug te lopen en dit loodrecht op het torentje van De Spijker. 

2. Spijckersmaelhouck: Deze hoek ligt ten zuiden aan de Voghelensanck tussen de Brieverswegh en de Zuideren Aardenburgsebrugheweg tot aan de Maleleie op de oostzijde en op de westzijde aan de straat van de Voghelensanck die naar de Vossesteert loopt over het Gherechte van Maele (hoek Brieversweg en Beukenboslaan). Deze hoek behoorde grotendeels toe aan de Jacobinessen en aan het klooster van Petegem-Deinze.

3. Meulenhouck: Ligt tussen de weg die loopt voor bij de dreef van Rijckevelde naar Sijsseele in het zuiden, in het noorden de Maldeghemsche wegh, in het oosten het Sijsseelsevelt en ten westen de straete die loopt van de Maele Plaetse naar het Rijckevelde Casteel, en die de Suytstraete genoemd wordt.

4. Maelschenhouck: ligt tussen de Maldegemschen wegh die in het zuiden loopt over de Plaetse van Maele en ten noorden aan den Brieverswegh die loopt over het Maelevelt, dus van aan de Gemeenewee tot aan de molenstaecke van Spermaillien en ten westen aan de weg die oopt van Voghelensanck naar de Vossensteert en hierin staat het Casteel van Maele.

5. Veertigh gemeten houck: ligt langs een weg die loopt voorbij het goed van Poivere en het oude clooster van de Jacobinessen naar de dreef van het Casteel van Ryckevelde in het zuiden en aan de noordzijde de Maldegemschen wegh en ten westen de hier hoger genoemde Suytstraete.

6. Clabouterhouck: ligt tussen de Zuyderen Ardenburgschenbruggewegh aan de zuidzijde en de Noorderen Ardenburgschenbrugghewegh in het noorden en in het oosten de Maleleie en in  het westen aan de weg west achter het huis van plaissance van Pauwel Cobrysse die loopt van Duyvelsdoorne voorbij Voghelensanck naar de Vossesteert.

7. Doomansberghouck: ligt ten oosten aan de Vossesteert, ten noorden aan de Antwerpschen heerweg (Veltemweg) en ten westen aan Veltem. Het behoorde grotendeels toe aan de St.Baafsabdij te Gent.

8. Visseriehouck: ligt langs de Reyedyck (Damse Vaart) tussen de herberg de Vijf Ringen  (Damse vaart)en het Halfweghhuys (Het Apertje)

9. Blauwe Zaelhouck: ligt tussen de Reyedyck, het Halfweghhuys rond de hoeve de Blauwe Zael (manège)

10. Brugschenhouck: ligt tussen de Blauwe Zaelhouck, Damme-Ste Catherine en Viven.

11. Pijnckelhouck: 

12. Vivenhouck:

13. Noort-Vivenhouck:

14. Zuyt-Vivenhouck:

15. Spijckershouck: