šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Tienden -  Kemp-Tabak-Hop-aardappelen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kemp-Tabak-Hop-aardappelen

Hennep (Kemp), tabak,  hop en aardappelen te Sint-Kruis.

Pieter Mesdagh, officier binnen de heerlijkheid van Sijseele, 56 jaar oud,  verklaart dat hij steeds op  de prochie van St.-Kruis heeft gewoond en dat hij zich nog goed herinnert dat er over 25 à 30 jaar geleden voor het eerst gezien heeft dat men op St.-Kruis begonnen is met tabak en dat in geringe mate. Maar in dezelfde tijd is men ook begonnen met het zaaien van kemp en het planten van hop en dit op twee à drie plaatsen en dat dit zou kunnen gediend hebben om er tienden op te heffen. Voorts verklaart hij ook dat men 10 tot 12 jaar geleden begonnen is met het planten van "petaten ofte aerde ende pere appels". 
Mesdagh ondertekent dit 18 maart 1700.

Het kapittel van Sint Donaas vraagt aan Georges de Coste, heer van Oostkerke en aan Emanuel De Vooght, afgevaardigden van de "groete gelanden" en de gebruikers op Sint-Kruis wanneer men hier zou begonnen zijn met het planten van kemp, tabak en hop.
De Coste en De Vooght hebben dit nagevraagd aan Jacques Haese en Cornelis de Clercq, allebei inboorlingen van Sint-Kruis. En zij wisten dat men à 30 jaar geleden begonnen was met het telen van deze vruchten. In het begin eerst 1 of 2 lijnen en later zelfs 1 gemet. 
Zij ondertekenen dit op 25 maart 1700.