šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Zilverensparrenstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zilverensparrenstraat

Zilversparrenstraat

Kreeg oorspronkelijk in 1948 de naam Sparrenstraat wegens het nabijgelegen sparrenbosen werd na de fusie in 1970 veranderd in Ziversparrenstraat  Dit bosgebied maakte deel uit van het kasteeldomein Puyenbroek tot baron Maleingreau d'Hembise begon te verkopen. De verkaveling begon echter pas in 1938, maar de eigenlijke bebouwing startte pas in 1950. Doot het bos lopen twee dreven naar het kasteelgoed Puyenbroek.