šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Watervlietstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Watervlietstraat

Nieuwe verkaveling tussen de Julius Delaplacestraat en de Moerkerkse Steenweg. Deze gronden waren de vroegere tuinbouwgronden van de familie Mahieu. Vader Richard (°1875) baatte dit laurierkwekersbedrijf uit samen met zijn zonen Robert (1906) en Gregoire (°1915). De toegang tot het bedrijf was gelegen waar nu "de garre" rechtover Funerarium Bleyaert is. Naast de ingang woonde Gerard Dickx, bediende op de Rechtbank van Koophandel.

(info Roger Denolf en Marcel Dhoore)