👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Vossesteertstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vossesteertstraat


Deze straat heette tot in 1948 "Assebroekstraat". Daarna heette ze de Vossesteertstraat, genoemd naar de oude wijk Vossesteert, waar reeds in 1488 een herberg stond, beschreven als "een huus dat hiet den Vossesteert". Deze herberg verdween in 1960 bij het verbreden van de Maalse Steenweg.
De arbeiders- en koppelwoningen dateren uit de jaren 20.
Op de kaart hiernaast zien we rechts het omwalde leenhof  "Ter Lo" of "Bouchoutte", daterend uit het begin van de 14de eeuw. Dit leengoed staat reeds aangeduid op de kaart van  Pieter Pourbus (1561-1571).