šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Veltemweg -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Veltemweg

Straatgeschiedenis

Vanaf de herberg "'t Schaak" liep de Antwerpse heerweg schuinweg ten zuiden van de herberg "de Fortuyn", die toen nog ten zuiden van de huidige rijksweg lag. (zie bijgaand plan) Aan het kruispunt met de Schaakstraat lag de herberg "Vormezeele" ten noorden van de weg. Even voorbij de dreef rechts naar het kasteel Veltem, splitste zich de heirweg bij herberg "de Schroobak", noordoostelijk naar Male, zuidoostelijk naar Sysele. Het eerste gedeelte van deze zuidelijke weg is opgeslorpt door het domein Veltem maar is verder terug te vinden in de Boomkwekerstraat en Paalbos. De heirweg loopt verder naar de Vossesteert met de gelijknamige herberg aan de noordkant. In "St.-Kruis, oud en nieuw" schrijft Magda Cafmeyer over elk van die herbergen en over het kasteel Veltem.
Zohaast de nieuwe rijksweg open gesteld werd voor het verkeer, werd dit stuk heirweg een doodgewone landweg, die nog ongeveer 200 jaar zou moeten wachten om verhard te worden nl. tot in het begin van de fusiejaren van Groot-Brugge.

Dit betekent echter niet dat onze huidige Veltemweg even veel jaren in de vergetelheid geraakte. Vele jaren voor WO II was de weg eerder berucht, en dus te mijden, vanwege de periodieke komst van woonwagenmensen (de zogezegde karriekoos) die zich daar tijdelijk vestigden.

Eigenaardig genoeg werd diezelfde weg na WO II, misschien onbewust, bekend tot ver buiten onze grenzen. Een ander soort zwervers kwamen er verblijven in caravans en tenten, op de sinds 1956 geopende camping Memlinc.

Maar de Veltemweg kwam pas goed in de belangstelling toen er op 6.9. 1970 de eerste steen werd gelegd van Interbad. Op 8.4.1968 werd het kasteel Veltem met 2ha 14a 12ca. grond aangekocht voor 4.088.800fr. Op 2.6.1969 werd het kasteel met aanhorigheden afgebroken. En op 6.9.1970 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe zwembad. Het was een realisatie in samenwerking tussen de gemeenten St.- Kruis, Assebroek en Sysele. De plechtige inhuldiging had plaats op 27.11.1971 toen de gemeenten St.-Kruis en Assebroek reeds hadden opgehouden te bestaan door de fusie Groot-Brugge.

De naam Veltemweg, uiteraard naar het aldaar gelegen kasteel Veltem, werd door het gemeentebestuur van St.-Kruis gegeven vanaf 1.1.1948. Voordien was het Vossesteertstraat, naam die op zelfde datum gegeven werd aan de vroegere Assebroekstraat tussen Vossensteert en grens Assebroek.