šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Spijkerswegel -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Spijkerswegel

Voor info over Hoeve De Spijker

http://zulle.brugsebuurten.be/Anderewebsites/HoeveDeSpijker.