👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Sijsele Kassei -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sijseele Kassei


Buurtweg nr 15

Op 16.4.1868 werd tijdens de raadszitting een schrijven besproken waarin het gemeentebestuur van Sysele vragende partij was om een steenweg aan te leggen tussen het station van Sysele (de spoorlijn Gent-Brugge over Eeklo was op 21.6.1863 opengesteld) en Vijve-Kapelle. Ons bestuur is niet erg enthousiast en het voorstel gaat in de lade.
Eerst op 16.8.1877 komt Sysele opnieuw aandringen en vraagt dat het gedeelte van de weg op ons grondgebied (± 600m) door St.- Kruis zou onderhouden worden. Maar ons bestuur houdt het been stijf en zegt dat het onderhoud op de ganse lengte “ter eeuwige dag" op kosten van Sysele moet gebeuren. Zohaast men deze toezegging krijgt is men bereid de plannen goed te keuren. Gezien de grote uitgaven die men voorziet voor een eigen ontwerp van steenweg tussen Damme en Oedelem op eigen grondgebied (nl. over de Pijpeweg door Male en over buurtweg nr 7 tot aan 't Vliegend Peerd) zal men niet financieel bijspringen in aanleg van de steenweg Sysele-Vijve-Kapelle. Maar na de toezegging van Sysele voor onderhoud op gans de lengte (21.3.1885) is St.-Kruis wel bereid de nodige gronden "in 't vriendelijke" aan te kopen of te onteigenen.
Heel waarschijnlijk is de Syseelse kassei tot stand gekomen op het einde der tachentiger jaren.