👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Prins Leopoldstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Pr. Leopoldstraat

De eerste aanvraag na 1830, voor het openen van een nieuwe straat te St.-Kruis; was niet die van de heren Dewulf en Lootiens van 1905. Het jaar voordien kwam in zitting van 24.8.1904 de vraag op tafel vanwege de kerkfabriek St Anna om op haar gronden, sectie D nr 10, 4 nieuwe straten te mogen aanleggen. De beslissing wordt uitgesteld maar er kan overgegaan worden tot een onderzoek van commodo en incommodo. Op 23.9 wordt de zaak andermaal uitgesteld maar toelating wordt gegeven om te bouwen langs de Moerkerkse Steenweg, volgens de ontworpen straten. Eindelijk op 16.12 stuurt het gemeentebestuur de plannen terug met een eigen voorstel. Hierna gaat alles blijkbaar de ijskast in.
Absolute zekerheid is er niet, maar alles wijst erop dat hier gewerkt wordt aan de afwateringsgracht bij de aanleg van de Pr. Leopoldstraat in 1910 of 1911.
In de achtergrond van links naar rechts: het dak van de katoenweverij, de gebouwen van de fourage en de brouwerij Cambrinus.
(verz. K.Van den Dorpe)

Eerst in 1909 komt er weer schot in de zaak. Er wordt een nieuw onderzoek van commodo en incommodo ingesteld en de grondeigenaars, nl. de kerkfabriek van St Anna (D 10), Gustaaf Mortier-Snauwaert, landbouwer (D17a), Jules Dooghe-Taelman, eigenaar (D 17c) en Arnold de Kerckhove d'Ousselghem de Neve de Rode, eigenaar Vosselaere (D12) zijn bereid kosteloos de nodige grond af te staan voor het aanleggen van een nieuwe straat tussen Moerkerkse Steenweg en de staatsbaan. Op 10.6.10 geeft de raad haar goedkeuring en op 12.1.1912 krijgt de straat de naam: Prins Leopoldstraat.
Maar ook hier zal eerst de wereldoorlog 14/18 moeten voorbij razen eer men aan kalsijding denkt. Intussen werd er toch al gebouwd Zo is de meubelfabriek Van Robays er een der eerste nederzettingen.
Voor nodige onteigening van gronden zal men  3Fr. p/m2  betalen.
    
Een van de eerste huizen in de Prins Leopoldstraat was de villa van Arthur Plas. Bouwjaar 1913

Juist voor 14-18 waren de Pr. Leopoldstraat en de Molenstraat nog zandstraten.
Op 2.7.21 stelt men voor in de Pr. Leopoldstraat een fietspad aan te leggen en met 10 , arduinstaken, an te kopen bij Bruggen en Wegen (of het er werkelijk van gekomen is, hebben we niet kunnen nagaan) Voor de Molenstraat is het raadslid Edm. Vandewiele die vraagt de stinkende gracht (de Fernandsbeek) alda&r te dempen.
In 1925 had men besloten de Vlaming-, Congo-, Pr. Leopold- en Molenstraat te voorzien van riolen, boordstenen en kasseien voor een voorziene uitgave van 664.083fr.. Maar in zitting van 15.5.26 komt men op dat besluit terug gezien er maar 2 aanbiedingen waren en ook..."overwegende den ongunstige tijd waarin de aanbesteding werd gedaan met het oog op de wisselkoers'
De werken en een nieuwe aanbesteding werden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Irtussen viel het minder duur uit, in 1926, het gedeelte van de Molenstraat tussen de Pr. Leopoldstraat en het soldatenveld, in Leopold De Bruynestraat te veranderen.
Na de stabilisatie van de munt in 1927, zal men in 1928 kunnen overgaan tot het plaatsen van riolen en boordstenen in Pr. Leopold- en Molenstraat. Na aanbesteding worden die werken toegewezen aan Art. Vanden Dorpe van St.-Kruis voor 131.600fr. De vervanging van graniet-door cimentborduren kan een besparing van 50 .000fr. betekenen.
Het bestek van de kasseiwerken in beide straten bedraagt in dit zelfde jaar (1928) 546.370fr. Het jaar daarop wordt het werk bij openbare aanbesteding toegewezen aan aannemer Schockaert van Erembodegem voor de prijs van 636.812fr. hetgeen, ten gevolge van de prijsstijgingen der materialen, 90.442 fr. boven het bestek ligt.
In 1932 worden in de Pr. Leopold de Bruynestraat vanaf de Pr. Leopoldstraat op een lengte van 15cm borduren en riolen geplaatst, als ook een drietal lantaarns. ** De Leopold Debruynestr., een gedeelte van de buurtweg nr 18 tussen Pr.
Leopoldstraat en Schaakstraat 401m en verder tot Zeemachtkazerne, kreeg in zitting van 29.12.1926, haar naam. In juli 1932 werden er 3 lanteerns geplaatst. Door de komst van de huizen in de L.Debruyne- en Molenstraat, zou de aldaar lopende gracht, de Fernandsbeek, gelijdelijk en tenslotte gans overwelfd worden. Deze "stinkende" gracht liep verder langs de Pr. AIbertstraat onder de Maalse Steenweg door, langs de Vestingstraat en mondde uit in het Zuidervaartje.