👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Prins Albertstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Prins Albertstraat


Straatgeschiedenis

Buurtweg Nr 11
Een buurtweg, of althans een gedeelte ervan, die samen met de overstap van de 19de  naar de 20e eeuw een verharding kreeg; was het stuk van de buurtweg nr 11 (Vestenstraat) die nu de naam Prins Albertstraat draagt.
Een volksnaam voor dit stuk Vestenstraat was, sinds begin de zeventiger jaren: Fouragemagezijnstraat. Dit vond zijn oorzaak in het bouwen van een magazijn voor hooi en strooi (voor het militair ruitergarnizoen bij de Kruispoort) op vraag van J.
Demeulemeester uit Brugge. Benevens dit magazijn stonden er in die straat rond 1890 al heel wat huizen. Wanneer in dit jaar enkele inwoners of eigenaars van huizen en gronden in de straat (o.m. De Meulemeester, Verstraete, Moens, Decaluwe, Delcourt, e.a.) het gemeentebestuur vragen een kasseiweg aan te leggen; is men in zitting van 8.8.90 bereid op de vraag in te gaan: "als de staat, de provincie en de krijgsoverheid die groot belang heeft bij de uitvoering, genoegzaam subsidieren. 
Maar de administratieve molen draaide ook toen al langzaam. In 1897 kon de gemeente  van Bruggen en Wegen de nodige kasseien en boordstenen voor voetpaden, gratis bekomen. De aanpalende eigenaars zouden aangezocht worden de straat te effenen en het steengruis weg te voeren. (vermoedelijk was dat steengruis een eerste primitieve verharding)
In zitting van 26 7 1899 besluit men "de gemeentesteenweg van Brugge naar Moerkerke met deze van de staat te verbinden om reden dat de verbinding dezer 2 steenwegen een schoon en nuttig werk zal zijn en ook voor gezondheidsredenen dewijl deze straat altijd, maar voornamelijk des winters en in regenachtig weer in zeer vuile en morsige toestand verkeerd". Op 9.4.1900 komt nog een wijziging aan het bestek over het maken van riolen "in metselwerk" (de muren moeten een dikte hebben van 2 gewone bouwstenen en al de riolen moeten luchtdicht gedekt worden met Doorniksche schorren lang 1m en dik 12cm) Op de voetpaden komt een laag "steenkoolasch en een ander in kappelingskens van arduin". Het plan werd opgemakt door dd. Ingenieur Van Belle van de provincie. De straat is 214m lang, 8m breed in het N en 6,35 in het Z., de voetpaden 3m in het N en 1 ,75m in het Z. (riolen 4 einden van 9m). Het werk wordt begroot op 7590,54fr. Op 15.5.1900 geeft de uitslag der aanbesteding: Boereboom Em. Brugge 6532fr, Louwagie Boud.,Brugge 6550fr., Fonteyne L. Brugge 6636fr, Blanckaert J.,Brugge 6666fr, Demeyer, St.- Andries 6871fr, Hoenraedt Jules Brugge 6982fr., [...], Dudzele 8325fr., Brilleman, Brugge 8490fr. Boereboom werd met de uitvoering belast.
Bij brief van 9.8.1900 vragen de buurtbewoners een toelage voor de feestelijke installatie van hun straat. Op 20.8 heeft het gemeentebestuur nog 50fr. daarvoor over en de officiele opening ging door op zondag 26.8.1900, En dat er gefeest werd kan men opmaken uit het feestprogramma. 
In de loop van 1900 werd ook 1 gaslanteern in de straat geplaatst.