šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Pelderijnstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Pelderijnstraat

Straatgeschiedenis

In tegenstelling met de Veltemweg was de Pelderijnstraat al heel vroeg verhard, gezien ze een stuk was van de rijksweg. De naam werd op 1.1.1948 gegeven en komt van de pelderijn of schandpaal die eertijds en tot 1874 voor het stadhuis van Male zou gestaan hebben. Ze is ook te zien op een aquarel van A. de Peellaert van 18.7.1843. Op 2 juli 1950 werd de pelderijn ingehuldigd op haar nieuwe plaats op de splitsing van rijksweg en Pelderijnstraat. 35 jaar later werd ze, n.a.v. de heraanleg van de straat terug voor het oude stadhuis neergezet.
 
Over de straat valt niet veel te zeggen. Over de gebouwen des te meer. De huisjes, waarvan er al enkele verdwenen zijn behoorden tot de oudste van St.-Kruis. Het historisch kasteel en het
stadhuis hebben een verleden die afzonderlijk moet behandeld worden.
Zoals hoger gezegd werd de rijksweg ter hoogte van de Pelderijnstraat ±1921 rechtgetrokken (tussen km. paal 97,435 en 98,475, oude palen)
In zitting van 26.11.1953 wordt de overdracht van de Pelderijnstraat door de Staat aan de gemeente aanvaard.