👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Marcus Laurinstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Marcus Laurinstraat

De Marcus Laurinstraat kreeg haar naam i.g.v. een vroege beslissing na de fusie, voorheen was het de Congostraat. Het is een gedeelte van de dreef die in de 19de eeuw en tot in begin van de 20ste eeuw liep vanaf het Blauwkastee1 eigendom van de familie Van Zuylen-Nyevelt, over de Klokstraat en even voorbij de huidige Brugse Mettenstr. links afsloeg naar en tot de Moerkerkse Steenweg waar ook de Dampoortstraat begint. De dreef zelf stond bij cadaster bekend onder Sectie C nr 638. Tussen de dreef en de Dampoortstraat lag het perceel nr 636 eigendom van Dewulf en Loontiens .
In zitting van 28.7.1905 doen beide grondeigenaars de vraag om de dreef Van Zuylen op hun gronden recht door te trekken naar de Dampoortstraat en zo een nieuwe straat te ontwerpen tussen Klok- en Dampoortstr. De vraag zal meer dan eens gesteld worden maar evenveel keer verworpen worpen worden, vooral door het verzet van de Van Zuylens. Maar uiteindelijk wordt het plan, opgemaakt op 14.9.07 door bouwkundig landmeter Robert Van Belle, in zitting van 13. 03.08 goedgekeurd. Het zou echter nog jaren duren eer de nieuwe straat
(wellicht de eerste nieuwe straat op St.- Kruis sinds de opmaak van de atlas der buurtwegen in 1845) een steenweg werd.
Er werd echter niet gewacht tot 1901 om te bouwen op het perceel 636 in de Dampoortstraat. De meeste huizen aldaar kwamen er in de eerste drie à vier jaar van onze eeuw. (bv. huis x op plan met bouwvergunning 20.11.03).Het eindje Van Zuylen-dreef tussen de nieuwe straat en de Moerkerkse Steenweg hield definitief op te bestaan toen Karel Sabbe zijn woonhuis met smisse neerzette in de zate van die dreef (xx op plan, bouwvergunning 27.6.1923)

In 1911 kreeg de nieuwe straat een lanteern, maar op 7.12.1910 reeds haar naam: Congostraat