šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Gulden Kamer -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gulden Kamer

De Gulden Kamer is het sportdomein tussen de Boogschutterslaan, Geralaan en de Blauwkasteelweg. Op dit domein zijn volgende sportverenigingen gevestigd:
DOSKO: Voetbalclub
Gulden Camer: Petanqueclub
Brygghia: tennis-, en squatchclub
Don Bosco: scouts
Judoclub Plovier
FOS Boekanier:scouts 
Padelclub : zie foto hierboven