šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Damse Kassei -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Damse Kassei

Straatgeschiedenis

Buurtweg nr 14
In zitting van 25.5.1888 komt een gelijksoortige vraag op tafel vanwege de gemeente Damme om een steenweg aan te leggen naar Vijve-Kapelle, samen met het verzoek om financiele tussenkomst. De raad ziet in die steenweg weinig voordeel voor de gemeente en, gezien de slechte financiele toestand, geeft men een weigerend antwoord. Reeds op 8.11.1888 komt men op zijn beslissing terug en wil men toch met 2.000fr. over de brug komen, mits de voorwaarde dat de onderhoudskosten "ten eeuwige dage" voor Damme zijn. Er zal 1.000fr. betaald worden bij de overname der werken en 1.000fr. één jaar later.

St.- Kruis zal echter nog meer dan tijd zat hebben om tussen te komen.
Pas jaren later (28.10.1897) doet Damme een nieuwe poging,maar vraagt nu 7.000fr. tussenkomst. St.-Kruis wil eerst vernemen wat Moerkerke en Sysele zullen inbrengen, en blijft tenslotte bij zijn beslissing van 8.11.88 om 2.000fr. bij te dragen.
De steenweg kwam er toch in 1898 en in zitting van 15.9.99 was St.- Kruis toch nog bereid tussen te komen voor 1/6 of 900fr. in de aansluitingswerken op de steenweg St.- Kruis-Moerkerke te Vijve-kapelle.
De plannen opgemaakt door de hh. Van Mol en Vanderghote, van de provincie, werden door deze instantie goegekeurd op 31.12.97. Het bestek bedroeg 94.401,02fr en voor onteigeningen, vellen bomen en verplaatsen van hagen en afsluitingen werd 7.315,25fr. voorzien. Staat, provincie en Damme stonden elk voor 1/3 van de kosten in. De weg was 3.161,90m lang en het waren de aannemers Blanckaert van Brugge en Braet van Damme die de klus uitvoerden voor 92.376fr.
Achteraf waren er nog betwistingen tussen Damme en St.-Kruis over het onderhoud, waardoor St.-Kruis weigerde haar subsidie van 2000fr te betalen. In 1901 werd St.- Kruis door de hogere overheid in gebreke gesteld, betaalde de 2.000fr. en stond ook het plantrecht
aan Damme af op haar grondgebied.
NB Het ontwerp van St.- Kruis uit 1875 om een steenweg aan te leggen tussen
Damme (langs de Pijpeveg) over Male naar' t Vliegend peerd (7640m) werd nooit gerealiseerd.