👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Dampoortstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Dampoortstraat

Stratengeschiedenis (zie ook Dampoortkwartier)

Een ander stuk buurtweg nr 11, nl. de huidige Dampoortstraat; zal, einde de 19de  - begin de 20e eeuw, geleidelijk rechtgetrokken en verbreed worden.
In 1866 vroeg het stadsbestuur van Brugge, bij brief van 21.2.66, om het begin van de buurtweg nr 11, tussen het Zuidervaartje en de weg Brugge-Damme langs het kanaal recht te trekken, zie plan). St Kruis gaf haar goedkeuring in zitting van 12.3.66.
Bij brief van 5.5.66 werd gewezen op de vergissing op het plan waarop de rechttrekking voorzien is op een breedte van 8m i.p.v. 6m.

Het stuk van de buurtweg nr 11 tussen de Moerkerkse Steeneg en de Dampoort, dat sinds 1903 Dampoorttraat werd genoemd, was tot begin 20e eeuw slechts een wegel. Wanneer in 1902 een par grondeigenaars de lijnstelling aanvragen om te kunnen bouwen; wil de gemeente een straatbreedte van 8m en daarom zullen zij die de oostzijde willen bouwen 2 meter achteruit moeten. In zitting van 13.12.1905 wordt voorgesteld een grintweg te maken en in 1906 wordt vanaf de Moerkerkse Steenweg een eindje in kasseien gelegd. K. Van Robays, raadslid, stelt zelfs voor om de ganse weg en ook de Klokstraat te kasseien tot de grens met Brugge in 1906 of 1907. Maar dit voorstel wordt verworpen.

In 1908 wordt het plan  voor de rechttrekking en verbreding van de straat desnoods met onteigening goedgekeurd mits de wijziging dat de straat vanaf de Klokstraat tot de grens met Brugge 14m breed moet zijn. De onteigeningen zullen jaren aanslepen met tegen- en medewerking van de aangelanden. Zo zijn enkele eigenaars, waaronder Ed. D'Hondt, Aug.Sourie, Henri De Clercq, Ch. Traen e.a., bereid 4m van hun grond af te staan indien de gemeente bereid is voor 10.4.09 een voetpad van 2m breed in ceramiektegels aan te leggen. Het gemeentebestuur gaat op dit voorstel in, en het is aannemer C. Van Eeghem van St.-Kruis die dit werk zal uitvoeren. (zijn prijsaanbieding: 3,5fr de strekkende meter borduren alleen, 13,25fr de strekkende meter voor borduren met tegels).
In afwachting kreeg de straat toch al, in 1902, een lantaarn ter hoogte van een ontworpen straat (nl. de Congostr.). Er werd reeds in 1913, vanaf de Moerkerkse Steenweg een eind riool gelegd van 141,50 lang.


Hieronder de Dampoortstraat aan het kruispunt met de Klokstraat (nu J. Delaplacestraat). De huisjes van o tot P werden gebouwd in 1907 en het huis op de hoek van de Klokstraat en de nieuw ontworpen straat (K.v.Manderstraat) Sectie C 619bis, werd gebouwd in 1906.
Daaronder. De Dampoort met café Groot Noorwegen. de naam Dampoortstraat werd in zitting van 24.04.1903 gegeven aan het gedeelte van de toemalige Vestenstraat, nl. aan het stuk tussen de Moerkerkse Steenweg en de Dampoort.