👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Brugse Mettenstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugse Mettenstraat

Deze straat noemde vroeger de Vlamingstraat.
Na WO I komt de eerste aanvraag, voor het openen van een nieuwe straat, op de dagorde van 28.4.1923. De aanvraag werd gedaan door Jerome Van Hoorickx, beenhouwer en veehandelaar te St.-Kruis, en werd voorlopig goedgekeurd. De nieuwe straat, een verbinding tussen Moerkerkse Steenweg en de Congostraat liep op de grondpercelen nr 634, 635 en 639 in de sectie C. Dag op dag 3 maanden nadien werd in zitting van 28.7.23 de definitieve goedkeuring gegeven o.m.:"gezien dat er in de kom van de gemeente zeer weinig bouwgronden meer liggen". De nieuwe straat kreeg de naam Vlamingstraat. Volgens A. Schouteet: door het vlaamsvoelend gemeentebestuur gegeven als hulde aan de vlamingen en hun eeuwenlange strijd voor vrijheid en gelijkberechtigdheid. Burgemeester was toen de heer Karel Casteleyn.
De Vlamingstraat zou een zeer snelle evolutie kennen. In 1925 staan er reeds een 30 tal woningen. (zo bv. het hoekhuis oost met de Moerkerkse Steenweg. bouwheer Th. Meire kwam  er in 1923, hoekhuis west, bouwheer Osc. Walgraeve in 1924 )
Ons gemeentebestuur besluit tot het leggen van riolen, boordstenen kasseien en voetpaden in de Vlaming-, Pr. Leopold-, Molen- en Congostraat; hetgeen alles samen begroot wordt op 664.083fr. Maar op deze grootse plannen wordt weldra een domper gezet gezien:"... den ongunstigen tijd waarin de aanbesteding werd gedaan met het oog op de wisselkoers".
Alleen voor de Vlamingstraat, die in 1926 bijna volledig bebouwd is, zal men een aanbesteding uitschrijven voor het leggen van riolen en boordstenen, en de nodige subsidies aanvragen. Uitslag van de aanbesteding: F. Minne, Brugge 36.203,25fr, Vandendorpe Art., St Kruis 38.067fr, Bomert-Rosier, Yper 38.122,03fr, Thys Camiel, St Kruis 40.253,17fr, Pannier Gust., St Kruis 41.517fr
Het jaar nadien, in 1927 en met aanvang op 20/6, zal men de straat (199m lang) kasseien. Het bestek was 95.939fr, maar werd uitgevoerd voor voor 89.812fr met een gemeentelijk aandeel van 28.000fr. En op aanvraag van de bewoners, werden in 1929 de voetpaden aangelegd met cimentdallen van 30 x 30 x 4cm.

Foto uit de oorlogsjaren 14/18. Van uit de Prins Albertstr. kon men toen, in noordelijke richting nog de bomen zien in de Congostraat, de vroegere Van Zuylendreef. Van de Vlamingstraat was nog geen spraak. Bemerk ook de electrische tram en de hoge telefoonpaal. (verz. K.V.d.Dorpe)

Behalve een aangepaste openbare verlichting zou de Vlamingstraat ongeveer dit uitzicht bewaren tot eind de jaren tachtig.
In opdracht van de Waterzuiveringsmaatschappij van het kustbekken, werd dwars door St.-Kruis, een moerriool aangelegd, o.m. door de Vlamingstraat (toen al Brugse Mettenstraat). Bij de opschikwerken kreeg de straat een verharding met betonblokken en verdwenen de electrische luchtleidingen uit het straatbeeld.