👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Openbare Werken -  Beerputten -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Beerputten

In 1907 vraagt  de stad Brugge aan de provinciale overheid de toelating om in St.-Kruis een vergaarbak voor "drekstoffen" komende uit de stad te mogen bouwen op gronden van de C.O.O. (sectie D56) met een inhoud van 10.000 liter. Het schepencollege van St.-Kruis verzet zich daartegen om volgende redenen:

1. De bouwgrond van het armbestuur zal dalen in waarde,
2. plaats waar de vergaarbak  zal komen is slechts 500m van de kerk. 
3. Er werden in het jaar 1906 nog 11 nieuwe woningen gebouwd in de Schaakstraat en op 20 waarvan 9 door Leopold Debruyne om te verhuren.De woningen zijn de huidige huisnummer 22 tot en met 38. Ze zijn nog goed te herkennen aan de gelijke nokhoogte en de gelijksoortige gevelsteen. (Bouwvergunning 15.07.1906)
4. Er staan ook nog woningen in de Molenstraat op 20 m afstand.
Het beroep wordt echter verworpen.


In 1912 zal er zelfs nog een grotere van 20.000 liter bijkomen. Sint-Kruis stelt dan wel als voorwaarde dat de beer (sic) nooit door het dorp zou aangevoerd worden.

In de raadszitting van 29.6.1912 te Brugge is er een heftig dispuut over de tweede put. Het gaat over de kostprijs (bestek 36.000 maar er is maar een krediet  van 30.000), over de grootte en de te bruiken materialen. De nieuwe put wordt in metselwerk gemaakt ipv. "verijzerd beton" zoals de eerste en dit omdat deze geen voldoening zou gegeven hebben. Raadslid Retsin zegt dat de uitvoering slecht was omdat het lastenboek slecht was opgemaakt. Hierin stond dat de aannemer verplicht was steenbrokken (bricallons) te gebruiken met gewoon zand  uit de streek en Portland ciment, terwijl om stevig en waterdicht werk te hebben men keien uit de Rijn, afbraak van een steengroeve uit Lessines of Quenast met rijnzand  en kunstciment ipv. gewoon ciment had moetgen gebruiken. En hij voegt eraan toe:'t is juist gelijk men zou willen roggemeel gebruiken om tarwebrood te bakken.

Er zijn twee lastenboeken bewaard nl. : het tweetalige lastenboek uit 1907 en het Nederlandstalige uit 1912.

Hieronder de twee tekeningen met de plaatsbepaling en opmeting van de uitvoering.