šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Openbare Werken -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Openbare Werken

Openbare werken in de periode 1950-1952
Uit het archief WHSK, XI,4

In 1950 werden heel wat wegeniswerken uitgevoerd. Nieuw daarbij was het gebruiken van "wet sand" bij de verharding der wegen. Bij de beslissing hierover, in zitting van 6 juli onthielden de socialisten Vandewiele en Hinderyckx zich, omdat ze geen vertrouwen hadden in dit soort materiaal.
Toch werd de Doornhutstraat, tussen de Doornhut en de Vossesteert, met wetsand verhard (130.000 fr), alsook de Margaretha van Vlaanderenstraat en een gedeelte van de Leegeweg, nu Aardenburgseweg (850.000 fr).
In de Schaakstraat werden kasseien en plankieren gelegd of herlegd voor 60.000 fr.
Op het Maleveld werden de tarmacbanen (teergebonden wegdek) opgebroken (840.000 fr).
In de Hoogweg, nu Oude Hoogweg, werd een aanvang genomen met het leggen van riolen en borduurstenen, samen met het herleggen van riolen in de Kleine Smulstraat (80.000 fr).
Voor 7000 fr werden ook riolen gelegd in een gedeelte van de Invaliedenstraat.
Het grootste werk was echter de aanleg van het nieuw kerkhof, met inbegrip van de verbetering van de toegangsweg (Pastorieweg) en de verbreding van de weg op het oude kerkhof. (274.000 fr).
Op 2 juli 1950 had te Male de inhuldiging plaats van het uit de vegeethoek gehaalde pelderijn, die op de splitsing van de Maalsesteenweg en de Pelderijnstraat geplaatst werd.
En in Vijve werd om de veertien dagen een vuilnisophaling ingericht.
Er werden in 1950 voor 400.000 fr bouwpremies uitbetaald en 140 aanvragen voor nieuwe huizen goedgekeurd.
Het aantal inwoners steeg naar 8506.
Voor volgend jaar werden als grote werken voorzien:
- de aanleg van het waterbedelingsnetwerk
- de aanleg van de betonbaan naar Vijve-Kapelle.
- en de urbanisatie van het centrum van de gemeente met de bouw van een nieuw gemeentehuis.
In 1952 werd het wegdek van de Gerbobrug verbreed en werd aan de noordzijde een voetpad aangelegd.
In februari 1952 werd het ijzeren brugje met de tramsporen aan de Gerbobrug afgebroken. De firma Declercq kwam met balken in spanbeton de brug verbreden, en er kwam ook aan de noordzijde een voetpad. Eind maart waren de werken beeindigd. De ingang van Sint-Kruis was merkelijk verbeterd maar het voetpad aan de zuidzijde bleef ongewijzigd.
In april voorzag men dat de betonbaan Doornut-Vijvekapelle eind juni zal afgewerkt zijn, en men hoopte dat de buslijn naar Moerkerke die weg zal nemen.
Vanaf 23.05 werd de kassei Vijve-kapelle naar Sijsele voor het verkeer afgesloten worden, omdat daar de werken zouden aanvatten voor het leggen van een betonbaan. Intussen waren de werken in de Hoogweg flink opgeschoten en men besloot er voetpaden aan te leggen tussen de Moerkerksesteenweg en de Smulstraat.
Tot voor WOII ging de verbinding tussen Assebroek en St.-Kruis hoofdzakeleijk langs de Vossesteert (toen nog Assebroeklaan) en langs de Vestingstraat., Tijdens de jaren vijftig groeiden de beide gemeenten steeds meer naar elkaar toe.. Wel werden voor de oorlog de Assebroeklaan en de Vredestraat aangelegd, maar deze liepen nog niet tot aan de grens met Assebroek. Vanaf begin de jaren 50, sprak men van de verkavelingen in het grensgebied Assebroek.

In 1952 werd een betonbaan aangelegd door aannemer Wwe Casteleyn in het verlengde van de Schaakstraat ,de overzijde van de staatsbaan,naar Assebroek. In dezelfde verkaveling van de heer Cools werd een tweede betonbaan gelegd tussen voornoemde nieuwe weg en de Vredestraat. De eerste kreeg de naam Fortuinstraat, de tweede de naam Toekomststraat.

In dit grensgebied zouden verdere verkavelingen en het aanleggen van de bijhorende nieuwe straten, niet van een leien dakje lopen. Zo moest men naar oplossingen zoeken voor de aanleg van riolen in de Invaliedenstraat, waarvan het tracé nog niet vastlag en nog niet in ons wegennet werd opgenomen.