šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Zonnetuin Raadsheren -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zonnetuin Raadsheren

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Fusioneeerde met de Zonnetuin uit de Beeweg.in 1986 en is thans nog een kleuterschool.