šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Zonnetuin Beeweg -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zonnetuin Beeweg

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

In 1962 werd in de Beeweg 32 een eerste kleuterklas geopend. Dit schooltje evolueerde naar en kleuter-,en basisschool. De school fusioneerde met de school uit de Raadsherenlaan. Onder impuls van directeur Carlos De Rock steeg het aantal leerlingen en was er telkens sprake van plaatsgebrek. De school kreeg ook de naam Zonnetuin.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis