šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Sint Jozef -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint Jozef

De meisjesschool, opgericht langs de Moerkerksesteenweg (aan de nog resterende OLV-kapel) tussen 1843-1847, had Sint Jozef als patroon. De school bleef in gebruik tot 1930 toen de meisjeschool verhuisde naar de Pastorieweg. (zie verder onder Mariawende)

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

1/1 De kantwerkersklas rond 1900 met zuster Cecile
1/2 Een klas rons 1900. let op het aantal leerlingen,
1/3 De kleuterklas van zuster Seraphine in 1908
1/4 De kleuterklas van zuster Suzanne in 1908
1/5 De kleutergroep van zuster Suzanne in 1908
1/6  De franse school met zuster Marie Alphonse in 1908

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis