šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Sint-Aloysiusschool -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Aloysiusschool

Toen in volle schoolstrijd (1878) de liberale regering eiste dat iedere gemeente een rijksschool moest hebben, reageerde bisschop Faict met een herderlijk schrijven dat iedere parochie ook een "Vrije" school moest hebben. Pastoor Felix Verstraete reageerde en zorgde voor de nodige sponsors. Op de grond van Visart de Bocarmé, gelegen aan de Moerkerkse Steenweg, (thans KBC) zou er een vrije school gebouwd worden en deze zou opengaan op 1 oktober 1879. In 1884 kwam er terug een katholieke regering en kwam het lager onderwijs terug in handen van de gemeente. Mede daardoor schafte de gemeente de Rijksschool aan de Doornhut af en werden de gebouwen aan de Doornhut gebruikt als "Vrije" gemeenteschool. Met al deze verwikkelingen kwamen dus de gebouwen aan de Moerkerkse Steenweg terug vrij. Zij zouden gedurende een korte periode gebruikt worden als woningen en nadien als katholieke Jongelingenkring en bibliotheek.(zie verder Sint-Henricusschool)
(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze enigzins te kunnen zien.) 

Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis