šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  SASK -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

SASK

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

In september 1959 opende het Sint-Andreasinstituut uit Brugge de middelbare afdeling SASK op de hoek van de Veltemweg en de Fortuinstraat.