šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Mariawende -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Mariawende

.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Deze foto's dateren uit 1930 met de oudste gebouwen, de speelplaats en de vroegere huishoudschool.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Detailbeelden van de kapelgang, de kapel en de voordeur met hekken.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Deze beelden dateren uit 1952.
De speelplaats met de dwarse vleugel.
Bisschop Lamiroy zegent de school vanaf de speelplaats. 
De zijgevel van het klooster.
 

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Beelden uit 1952.
De Pastorieweg als nog als aarden weg, Het kloostergebouw staat nog achter een hekje en er is nog geen Boogschutterslaan

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

1. 1930: groep leerlingen in de stoet bij de viering van 100 jaar België
2. 1930: een mooide groep uit de processie.
3. 1931: een groep leerlingen geboren in 1920/21/22
4. 1931: Toen de oudste leerlingen van de school
5. 1935: een groep kajotsters
6. 1934: een groep jongeren
7. 1935: een groep kajotsters
8. 1936: De klas van Mw. Bertha Bleyaert
9. 1934: een groep veertienjarigen op retraite
10.1934: een groep "zondagschool"
11.1934: een groep veertiejarigen op retraite
12.1932-33 : de klas van meester Leon Jansseune uit de jongensschool

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis

Kloostergebouw, zonder voortujin en de Pastorieweg zonder overgeburen. De speelplaats (R)  is nog niet afgesloten en let op het oude klasgebouwtje. (R).

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Beelden van de speelplaats en voor die tijd "moderne" gebouwen uit 1960. 

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Beelden uit 1960