šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Henricusschool -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Henricusschool

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Moerkerkse Steenweg 247

De "Jongelingenkring" werd een Vrije Aangenomen Jongensschool, later OLVA en nog later gefusioneerd in Mozaïek, thans KBC-gebouw (zie ook St.-Aloysiusschool.

foto Heemkunde Sint-Kruis

Tekening uit 1945, van de nog te bouwen school, die uithing in de kerk om aan de kerkgangers een bijdrage te vragen in de bouwkosten van de nieuwe school. De school kreeg de naam Henricus. (naar de naam van Mgr. Henricus Lamiroy, bisschop van Brugge, die de school inwijdde?) en niettegenstaande er een H.Hartbeeld in de voorgevel prijkte.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

1. Zicht op in-en uitgang Keizersstraat.
2. Zicht op de Patronage
3. Zicht op de speelplaats met basketbalterrein

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

1. Zicht speelplaats
2. Zicht klaslokalen in het voorgebouw
3. Zicht klaslokalen in zijvleugel
4. Zicht voorgebouw

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

1. Lerarenkorps: 1950
Staand: André Gehesquiere, Staf Dauw, Poignie Julien, Marcel Van Nevel, 
Zittend: Van Damme Remi, ZEH. Lammertijn (onderpastoor va15.12.1944-16.01.1954), Verfaillie Alfons

2. Lerarenkorps: 1957: 
Staand, Marcel Van Nevel, André Gehesquiere-schoolhoofd, Staf Dauw,
Zittend: Louis Billiet, Van Damme Remi

3. Lerarenkorps: (?)
Staand: Maene Roland, Van den Driesche Etienne, Cornelis Ignace, Jansseune Ulrich
Zittend: Louis Billiet, Staf Dauw, André Gehesquiere, Marcel van Nevel, Van Damme Remi.

met dank aan de familie Roger en Yvonne Denolf- Meire

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

1.1958  Meester Van Nevel met zijn leerlingen.
2. (,)      idem