šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  H. Hartinstituut -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

H. Hartinstituut

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Enkele beelden uit de periode 1920-1930 van  het "Wezengesticht" of H.Hartinstituut, afhangend van Spermalie, Brugge.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Foto's uit ca.1950 met klaslokalen, slaapzaal, eetzaal voor meisjes, eetzaal voor jongens, binnenzicht van de kapel en een naaiklas met speciale stoelen met voetbank om het handwerk beter op de schoot te kunnen laten rusten.
Schoenmakersklas met in het midden lesgever René Duyck. Bemerk ook op de kachel en zijn buis. Het houtbewerkingslokaal uit ca 1920 en een groepsfoto van de kleermakers en de timmerlui. De speelzaal voor jongens mag zeker ook niet ontbreken. Er is ook nog een foto ui ca 1900 met kinderen op de speelkoer.
Tijdens de meifoor mochten de leerlingen in uniform onder begeleing naar de kermis op de markt te Brugge.