šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Gemeenteschool Doornhut -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gemeenteschool Doornhut

In volle schoolstrijd werd hier in 1879 deze jongensschool gebouwd. Eerst deed ze dienst als Rijksjongensschool. In 1887, toen de schoolstrijd geluwd was, werd de school een Vrije Aangenomen school, Na de oorlog 40-45 werd deze school terug een Rijksbasisschool tot ze in 1961 de deuren sloot bij gebrek aan leerlingen. Het gebouw heeft dan nog een kleine periode dienst gedaan als wijkschooltje en is afgebroken in 1968.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
Heemkunde Sint-Kruis
Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis

Op de ongeplaveide speelplaats staan het schoolhoofd Emiel Cafmeyer, meester Oscar Meire en kinderen die een knikkerspel spelen (1°rij), ca 1900.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

 

 

Foto 3  en 4 zouden genomen zijn ca 1930 in de klas van meester Herman Jansseune.

Kan er ons iemand helpen in het beschrijven van deze foto's? Stuur een mailtje naar heemkundesintkruis@gmail.com