šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  De Tandem -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Tandem

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

In 1998 kon de Brugse Freneitschool  in de Leopold De Bruynestraat  56 de leegstaande gebouwen van de RMS (uitgeweken naar Assebroek) huren.