šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  De Spycker -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Spycker

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

B.L.O.-school opgericht in 1969. In 1974 geëvolueerd naar de huidige type 8-school voor leerlingen met spraak- en taalmoeilijkheden. Naar verluid één van de toonaangevende scholen in die sector. De eerste directeur was Carlos Tamsin. Hij werd in 1992 opgevolgd door Fernand Calleeuw. Huidig directeur is Johan Vandenbroucke