šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  De Beuken - RMS -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Beuken

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Na  het sluiten van de Rijksschool aan de Doornhut ijverde Firmin Van De Calseyde voor een nieuwe Rijksschool. In 1960 ging in de Prins Leopoldstraat een kleuter en lagere school open. Twee jaar later breidde de school uit met een Rijksmiddelbare school. Deze verhuisde in het begin van de jaren negentig naar Assebroek. Ook de Rijksbasisschool kreeg het moeilijk, zodanig dat men slechts de kleuterklassen en het 1° en 2° leerjaar overhield en de rest verhuisde naar "De Linde" in de Brieversweg.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Kinderen, personeel en leraren uit de beginjaren 70.