šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Onderwijs -  Cafmeyer's Schooltje -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Cafmeyer's Schooltje

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

1. Het voormalig gemeenteschooltje, gebouwd door schoolmeester-koster Cafmeyer. Het werd in 1881 de woning van de veldwachter en de oude klassen deden dan dienst als gevangenis, lijkhuisje en bibliotheek. Nog later werd  het gebouw gebruikt  als politiekantoor. 
2. Prachtig zicht op de hoek Moerkerkse steenweg (met uiterst links de herberg  Sint-Elooi) - Polderstraat met het schoolgebouw en woning en rechts op de hoek De Zorge (herberg en later gemeentehuis).
3. Afbraak van "Cafmeyers -school en woning".