šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Nutsvoorzieningen -  Posterijen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Postkantoor Sint-Kruis

Het eerste postgebouw van Sint-Kruis bevond zich waar thans (2016) de beenhouwerij Vandecasteele, in de Moerkerksesteenweg - rechtover de kerk,  is. Het gebouw zou ca 1906 opgetrokken zijn en de post zou er zich gevestigd hebben in 1907 en dit tot 1960. We weten via de bouwaanvraag van Noel Naessens, beenhouwer, dat hij in 1960 op de plaats van de toenmalige nrs 131-133 een nieuwe beenhouwerij met woonst bouwde. We beschikken echter over geen foto's noch over de toenmalige beenhouwerij, noch over de toenmalige post. We zouden dankbaar zijn mochten we daarover info ontvangen.

foto Heemkunde Sint-Kruis

Deze prachtige woning deed dienst als "tijdelijk" postgebouw van begin de jaren 1960 tot eind juli 1978, toen het postkantoor verhuisde naar de Wagenmakerstraat nr 4

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Het verschil tussen foto 1  en 2 is dat de kantoorbrievenbus door de plaatsing van een Postomat (geldverdeler) tijdelijk vervangen werd door 2 rode postbussen (foto 1) nabij de toegang tot het kantoor. Later werd er een nieuwe bus ingebouwd in de muur van de "poste restante" kluizen, waar op foto (2) een fiets van een postman staat. (info Frans Bonte). De derde foto dateert van eind 2015 en spreekt voor zichzelf.
 

foto Heemkunde Sint-Kruis

Laatste poststempels van het postkantoor Sint-Kruis

Met dank aan de familie Willy Van Gheluwe-Pattyn 

Heemkunde Sint-Kruis

Geschiedenis van de poststempels, etc. van Sint-Kruis

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

                              DE BRIEVENPOST IN HET BRUGSE 1840-1850
Biekorf 1962
    
    Het postwezen werd in die jaren beheerd door het Ministerie van Financiën. In het gemeentearchief van Uitkerke vond ik een brief, op 8 december 1836 aan het gemeentebestuur gezonden door A. van Zuylen van Nyevelt, postontvanger van Brugge, en waarin heel wat wetenswaardige bijzonderheden over de toenmalige brievenpost medegedeeld worden.
    Uitkerke krijgt een postbus en zal bediend worden vanuit het postkantoor van Brugge. Een briefdrager van dit kantoor zal iedere dag die postbus komen lichten, ten vroegste om 13 uur; hij moet terug zijn op het kantoor om 17.30 uur. Brieven en dagbladen moeten aan huis besteld worden. De brieven mochten verzonden worden gefrankeerd of ongefrankeerd. Het frankeren gebeurde op het postkantoor van verzending, en werd op de brief vermeld door het aanbrengen van een stempel met het woord «franco ». Bij ongefrankeerde verzending moest het port betaald worden door de bestemmeling. De briefdragers was verboden iets meer te vragen dan de som die op de omslag aangeduid stond. Postzegels werden eerst in 1849 bij ons ingebracht.
Op het platteland moesten de inwoners hun brieven ongefrankeerd in de postbus werpen. Een briefdrager, die een brief in ontvangst nam, zou afgesteld worden. Op iedere brief die de briefdrager in de postbus vond, moest hij zijn eigen letterstempel aanbrengen.
Uit de " Provinciaelen Wegwyzer van Westvlaenderen” voor 1843, blijkt dat het postbureel te Brugge gevestigd was op de Vismarkt, en bediend werd door een postontvanger, bijgestaan door twee kommiezen en drie boventallige kommiezen. Het was toegankelijk van 6.30 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. In de stad bevonden zich nog drie brievenbussen: op het O.-L.Vrouwkerkhof, bij de Snaggaartbrug en in de Ezelsttaat. Zij werden tweemaal per dag gelicht om 10.30 en om 71 uur.
Voor de stad Brugge waren er vier briefdragers, één per kwartier, met nog één boventallige bode. De vier kwartieren waren afgepaald als volgt: 
1 ° tussen de Potterierei en de Langesttaat; 
2° tussen de Wollestraat-Predikherenstraat en de Sinte-Katelijnestraat; 
3° tussen de Steenstraat-Smedenstraat en de Ezelpoort ; 
4° tussen de Ezelstraat, Vlamingsrraat en de Langerei.
Het Brugse postkantoor bediende ook nog een groot ,deel van het arrondissement Brugge, met negen briefdragers die dagelijks om 7 uur vertrokken van het Brugse postbureel en er om 17.30 uur moesten terugkeren. Deze negen ronden bedienden de volgende gemeenten: 
1" Sint-Pieters, Zuienkerke, Wenduine, Nieuwmunster en Meetkerke ; 
2° Koolkerke, Oostkerke, Hoeke en Lapscheure ;
3° Sint-Michiels, Oostkamp, Waardamme en Ruddervoorde; 
4° Oudzele, Lissewege, Blankenberge en Uitkerke; 
5° Assebroek, Oedelem, Beemem en Sint-Joris; 
6° Westkapelle, Knokke, Heist en Ramskapelle; 
7° Loppem, Zedelgem, Snellegem, Zerkegem en Jabbeke; 
8° Sint-Kruis, Sijsele, Moerkerke en Damme; 
9° Sint-Andries, Varsenare, Stalhille en Houttave.
De brieven en dagbladen werden toen aangevoerd met de trein uit de weinige steden die reeds aan een spoorweglijn aangesloten waren en verder met diligenties.
    Zo kwam te Brugge de post toe uit onze provincies en uit de meeste vreemde landen, via Brussel, om 6, 11, en 20 uur, Uit Oostende om 8, 13 en 16 uur. Uit Engeland, Veurne, Duinkerke, Calais en Boulogne om 19 uur. Uit Torhout en Diksmuide om18 uur, en uit Sluis om 16 uur (met de barge).
    Het verzenden van brieven uit Brugge gebeurde voor bijna geheel het land om 6.30, 12, en 18.30 uur. Voor Gent en Kortrijk om 15 uur; Voor Oostende, Veurne en de kuststreek van Noord-Frankrijk om 10, 18.30 en 20 uur. Voor Diksmuide en Torhout om 6.30 uur, en voor Sluis en Zeeland om 5.45 uur.
    De brieven voor het buitenland mochten gefrankeerd worden tot aan de Belgische grens. Voor Frankrijk mocht men frankeren tot aan de plaats van bestemming. Maar voor Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Turkije, Oostenrijk en voor al de landen van overzee, moesten al de brieven gefrankeerd zijn.
    In de “Provinciaelen Almanak van West-Vlaenderen en Wegwyzer der Stad Brugge “.. voor 1850, worden al de postkantoren in de provincie West-Vlaanderen vermeld. Dat waren: Avelgem, Brugge, Diksmuide, Harelbeke, Ieper, Izegem, Kortrijk, Menen, Moeskroen, Nieuwpoort, Oostende, Poperinge, Roeselare, Tielt, Torhout, Waregem en Wervik.
Het postkantoor te Brugge was in 1850 gevestigd in de Cordoeanierstraat nr 55. De drie genoemde postbussen van 1843 waren in 1850 aangevuld met drie nieuwe: in de Langestraat, de Gevangstraat en op de Vrijdagmarkt.

Jos Desmet

Geschiedenis van het Postkantoor Sint-Kruis

Het postkantoor werd opgericht als ontvangerij 4de klasse op 24.05.1907  (B.O. nr 56 van 1907) met Mr. Vierstraete als ptp (percepteur) of  postontvanger 
1910:
Vierstraete tot 10.05.1910 als ptp 3° klasse.  Lenssens, verving hem van 10.05 tot 25.05.1910. Hij werd opgevolgd door Verdegem, ptp 4° klasse vanaf 25.05.1910
1914: 
Ontvangerij 3de klasse op 30.12.1914 (Kb 30.12.1919)
1927:
Verdegem E.E. ptp 3° kl. tot 21.04.1927, promoveerde naar 2°kl en verhuisde           naar Merelbeke.
 Dankaert C.I.E. verving hem als ptp 3° kl. tot 31.01.1939, datum van zijn op pensioenstelling
1939:
Verandering van naam: Van STE-CROIX naar SINT-KRUIS. 
 Dupont A.R.A, verving Verdegem als opsteller tot 12.06.1939. Brewaeys R.M. werd ptp 3° kl vanaf 12.06.1939 tot 25.05.1943. Hij promveerde toen  als ptp 2° kl naar Antwerpen 2
1943:  
De Coninck A.L., schrijver Brugge 3, werd "waarnemend" postmeester vanaf 25.05.1943 tot 23.08.1944

1944:  
Van Steenlant H.E., ptp 3° kl vanaf 28.08.1944 tot 01.12.1947

1947:  
Van Waes A.J.H., ptp 3° kl, vanaf 01.12.1947 tot 30.04.1956

1956:  
De Soete R.V.J., stagiair opsteller. Brugge 3, vanaf 30.04.1956 tot 15.09.1960

1958:
 Rau P.R., ptp 3° kl, werd beschouwd als aangesteld opo 14.03.1959, maar is              er nooit geweest.

1960:  
Vanhove Etienne,L., e/a klerk, waarnemend postmeester vanaf 15.09.1960 tot 10.07.1962. Hij was adjunct ptp 2° kl°4
1962:  
Tack D.C., e/a klerk, waarnemend vanaf 10.07.1962 tot 05.11.1962
 Isselée L.A., ptp 3° kl, vanaf 05.11.1962 tot 30.04.1965. Op pensioen op                      01.03.1966.
1965:
 Reynvoet, A.J., ptp 3°kl, vanaf 30.04.1965 tot 10.02.1969

1969:  
Verandering van naam: BRUGGE 3

Fremout G.R.C., ptp 2°kl, op 10.02.1969 tot 31.01.1977. Ging dan naar                      Maldegem. Sint-Kruis werd ontvangerij 2de klasse op 01.02.1968
1977:  
Goutry G., ptp 1° kl, vanaf 01.02.1977 tot 31.05.1981.
Ging dan naar Brugge 8
Sint-Kruis werd  o
ntvangerij 1ste klasse 
1981:
 Bonte F.A., ptp A, vanaf 01.06.1981 tot 01.11.2001. Ging dan op                                  brugpensioen.

2001:
 Agnes Janssens werd postoverste.

STE CROIX
Gehecht aan Brugge van okt. 1836 tot 1895.
Pbl. V + BRUGES V 1840 09-12-1885
O/ 4e klas op 24-5-1907. 
Werd STE KRUIS / STE CROIX op 1-11-1910.
1 STE CROIX/ m2 E11 06-06-1907 27-10-1910
O/ 4e klas op 1-11-1910
2 STE CROIX/ m2 E18 28-10-1910 24-02-1911
3 STE CROIX/ m2 E11a 09-01-1911
4 STE KRUIS/ STE CROIX G16 10-03-1911
STE KRUIS / STE CROIX
O/ 3e klas op 30-12-1914. 
4a Idem G-16 3-IIX-1913 
Mnd=kopst. 10-10-1914
5 STE KRUIS/ STE CROIX G17 09-11-1918 30-12-1919
6 STE KRUIS/ STE CROIX G16 01-01-1920 12-07-1923
7 STE KRUIS/ STE CROIX G15 06-09-1923 01-01-1933
STE KRUIS
O/ 3e klas in 1933. 
ST KRUIS in 1935.
8 STE KRUIS/ G15 07-01-1933 05-06-1935 (=n°7 geschrapt)
ST KRUIS
O/ 3e klas in 1935. 
O/ 2e klas op 1-2-1968. 
Werd BRUGGE 3 van 1-5-1972 → 30-9-1990.
9 ST KRUIS/ G15 18-06-1935 14-12-1953 (=n°8 +E geschrapt)
10 ST KRUIS/ 13P G21 27-02-1945- 03-02-1972
11 ST KRUIS/ A 7P A G21 04-05-1948- 27-03-1972
12 A St KRUIS A/ 7P V G21 11-10-1967- 25-11-1968
13 ST KRUIS/ B 7P B G21 02-10-1952- 03-12-1969
14 B St KRUIS B/ 7P V G21 14-02-1969
15 ST KRUIS/ C 7P C G21 31-12-1956- 29-04-1972
16 G St KRUIS G/ 7P V G21 23-10-1967- 17-12-1968
ST KRUIS
O/ vanaf 1-10-90. Wagenmakerstraat 4. 
Nieuwe stempels rond 5-12-90. 
Was Brugge 3. 
Afgeschaft op 28-5-2010.
17 ST – KRUIS/ A/ 8310 J21 18-06-1991
18 ST – KRUIS/ B/ 8310 J21 11-03-1996
19 ST – KRUIS/ C/ 8310 J21 22-10-1991
20 ST – KRUIS/ D/ 8310 J21 02-10-1991 12mm
21 ST – KRUIS/ E/ 8310 J21 27-12-1990
22 ST – KRUIS/ F/ 8310 J21 30-06-1992
23 ST – KRUIS/ G/ 8310 J21 30-09-1992 12mm
24 ST – KRUIS/ H/ 8310 J21 16-03-1996
25 ST – KRUIS/ J/  8310 J21 07-12-1990 17-05-1997
26 ST – KRUIS/ J/  8310 J21 01-02-2001
27 ST – KRUIS/ K/ 8310 J21 26-03-1991
28 ST – KRUIS/ L/ 8310 J21 06-12-1990
29 ST – KRUIS/ M/ 8310 ROL J21 19-12-1991

ST KRUIS MAIL
ST. KRUIS MAIL/ 8310 29-10-2007 02-11-2009
30 ST – KRUIS – MAIL/ L/ 8310 J-21 02-11-2009
ST. – KRUIS/ 8310 P 2465 ROOD 08-09-1992- 28-10-1996 dub cirkel

8310 POSTPUNT CARR BRUGGE S-KR
Opgericht 24-11-2009 en gelegen Maalsesteenweg 334 St. Kruis.
8310 PP CARR BRUGGE -S-KR/
POSTPUNT/ “logo”
K-21 24-11-2009
201
8310 POSTPUNT DBH PATJE ST KRUIS BRUGGE
(zie ook ASSEBROEK!)
Opgericht op 27-10-2009 en gelegen Moerkerksesteenweg 251.
Kreeg echter een stempel met ASSEBROEK i.p.v. ST. KRUIS. 
Op 16-2-2010 werd de nieuwe stempel geleverd.
8310 PP DBH PATJE ST-KR BRUG /
POSTPUNT/ “logo”
K-21 16-2-2010
Werd ca eind 2015 overgebracht wegens sluiting van de dagbladhandel naar Dagbladhandel Flupke, Moerkerkse Steenweg 28.

POSTPUNT OCTA + SINT KRUIS/ 8000
Opgericht op 05-08-2010 en gelegen Maalsesteenweg 356
8000 OCTA + SINT-KRUIS/ POSTPUNT/ ‘logo’ K-21 05-08-2010

Sinds 1984 werden de postkantoren van Sint-Kruis en Assebroek samengevoegd.
Vanaf 1997 verkoopt de "Verzekering van de Post" auto- en brandverzekeringen.
In 2006 wordt de post gesplitst in een afdeling Mail (collectie en distributie van post) en een afdeling Retail ( financiële producten)
Op 18.01.2013 werden de laatste brieven voor St.-Kruis en Assebroek vanuit het postkantoor Wagenmakersstraat 4 te op St.-Kruis bedeeld. Ongeveer 50 postbodes vertrokken voortaan vanuit hun uitvalsbasis op het Waggelwater te Sint-Pieters. Het ging hier over 28 postrondes. Het was sinds 1979 dat de postbodes vertrokken vanuit de Wagenmakersstraat.

Op 03.10.2014 werd een pakjesauotmaat van bpack van bpost op de parking van Delhaize, Maalse Steenweg geplaatst. Hier kunnen dus 24 uur per dag en zeven dagen in  de week pakjes verstuurd en opgehaald worden.

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis

Wie meer wil weten over brievenbussen, klik hieronder en surf naar onze vrienden-website van de zulle (Aardenburgseweg)

 http://zulle.brugsebuurten.be/Buurtverhalen/Brievenbus