Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nutsvoorzieningen

Op deze foto zien we reeds enkele nutsvoorzieningen: de leidingen voor de
tram, de  electriciteit, de telefoon. Daarnaast hebben we nog de huisvuilophaling, de watervoorziening en de posterijen. Voor meer uitleg: zie de mogelijkheden in de linkerrand.