šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Nutsvoorzieningen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nutsvoorzieningen

Op deze foto zien we reeds enkele nutsvoorzieningen: de leidingen voor de
tram, de  electriciteit, de telefoon. Daarnaast hebben we nog de huisvuilophaling, de watervoorziening en de posterijen. Voor meer uitleg: zie de mogelijkheden in de linkerrand.