šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kruispoort -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Kruispoort

De Kruispoort maakt eigenlijk geen deel uit van Sint-Kruis, maar ze is wel de belangrijkste toegangspoort naar de stad en daardoor verdient ze hier een plaats. Voor meer geschiedkundige gegevens over de Kruispooort raadpleeg onze WHSK-uitgave "Rond de Kruispoort", 1993


Detail van de kaart van Marcus Gerards uit 1562


Tekening door J.K. Verbrugge, 1780 van de Kruispoort. 
(Stedelijke Musea, Steinmetzkabinet, nr 0.712)


De originele etsplaats meet 145 x 145 cm en is getekend J.Cousin fecit.
De poort is van buiten de wallen gezien. Op de achtergrond het deel,van de poort - de binnenpoort- dat heden nog bewaard is. De verdieping van de twee ronde torens is afgebroken.
Op de voorgrond de buitenpoort met het poortklokje, dat de uren van opening en sluiting aankondigde, en het kruisbeeld. Reeds in 1304 bekostigde de stad een "cruce dat staet te S. Cruuspoorte". 
Patr. Beaucourt de Noortvelde weet ca. 1780 te zeggen dat onder het kruis de volgende spreuk te lezen was:

Omdat aenzien gedenken doet
zyn beelden overal goed

Brugge, Stadsbibliotheek, Hs. 582, f.10-18

foto Carlos Jansseune

In de Brugse Raadszitting van 14 januari 1911 noemde burgemeester Amedée Visart de Bocarmé de Kruispoort: "un des plus beaux spécimen de l'architecture militaire et un des monuments artistiques les plus importants".

Foto Carlos Jansseune

Het lossen van een binnenschip met zeil (1904-1911)

Foto Carlos Jansseune

In afwachting van een nieuwe brug werd er een noodbrug gelegd naast de poort. Bemerk rechts op de foto het octrooihuisje. De stedelijke tollen of octroiien werden op 21.07.1890 afgeschaft.

Foto WHSK

Bij het stormweer in 1903 werd de Bonne Chieremolen weggerukt en pas in 1911 heropgericht