Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Op het huidige grondgebied van Sint-Kruis hebben zich in de loop der tijden meerdere zustergemeenschappen gevestigd, maar slechts één mannengemeenschap: de PATERS KARTUIZERS die verbleven in het verdwenen kartuizerklooster Genadedal dat in 1318 werd geb

 Achter de maagd Maria met Jezus  is links een  biddende monnik te zien in de tuin  van het  kartuizerklooster Genadedal in Sint-Kruis

(detail olieverfschilderij Gerard David omstreeks 1510-1515, foto: Musea Brugge). 

Op het huidige grondgebied van Sint-Kruis hebben zich in de loop der tijden meerdere zustergemeenschappen gevestigd, maar slechts één mannengemeenschap: de PATERS KARTUIZERS die verbleven in het verdwenen kartuizerklooster Genadedal dat in 1318 werd gebouwd in de onmiddellijke omgeving van de huidige Residentie Park Van Zuylen.
De geschiedenis van dit klooster bevat tal van belangrijke en interessante gebeurtenissen zoals de processie met het Heilig Bloed die, ter genezing van de zwaar zieke Maria van Bourgondië, op 27 maart 1482 vertrok vanuit Brugge naar het Genadedalklooster in Sint-Kruis.


In de beroerde tijden van 1578 kwam er abrupt een einde voor het klooster: op bevel van de toenmalige Brugse stadsmagistraat werd, om redenen van militaire stadsverdediging, het kartuizerklooster, samen met de gotische kerk van Sint-Kruis, afgebroken en verhuisde de kartuizergemeenschap noodgedwongen naar locaties binnen de stadsomwalling van Brugge.*