šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kerkelijk leven -  Parochianen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Parochianen

ENQUETE KERKGANGERS IN SINT KRUIS 1939

In het Fonds Karel Dubois in het Brugse Grootseminarie steekt in kaft 3 van doos 9 een  ‘endwest misverzuim”. Dit was een rondvraag bij de pastoors rond het misverzuim, anno 1939. Henri Vanneste was toen pastoor van Sint-Kruis. Hij stuurde over zijn parochie volgende gegevens door naar kanunnik Dubois:

Misplichtigen:  inwoners:                                        7 000

                          kinderen onder de 7 jaar:                - 875

                           zieken en ouderlingen                    - 200

                                                                  blijft over:5 925

Misgangers op gewone zondagen:  

Sint-Kruis:                          2 600

Schoolkapel Male:                400     (E.H. Kan. Decoene)

andere kerken:                  1 700

totaal:                                4 700

Bij ‘andere kerken” staat als nota dat Sint-Kruis een verstedelijkt gebied wordt en dat er nogal wat parochianen naar de aangrenzende parochiekerken (bv. Assebroek, Sint-Jozef) of in de stad, gaan en omgekeerd.

Misverzuimers: +/- 775. Oorzaken: onverschilligheid - onregelmatige huwelijken – aard der bevolking (veel militairen en officieelen – zeer vlottende bevolking , waarmee moeilijk contact. in 1938 …. (niet ingevuld) veranderingen.

Onregelmatige misgangers + volledige verzuimers: 1 225. Van die 1 225 zijn er een 400 tot 450 die bij gelegenheid eens naar de mis gaan.

 (Eric Colenbier, juli 2015)