šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kerkelijk leven -  Kapelanen in 1462-65 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kapelanen in 1462-65

In Fragmenta 
 1° reeks 1886-87, pag.50 vinden we

Priesterlijke benoemingen uit de oude tijd
Op 12.02.1461(o.s.) werd Jooris Pulli, klerk, op aanbod van 't kapittel van St.Donaas te Brugge, tot kapelaan benoemd ten OLV -altare in de parochiekerk van Ste -Kruis bij Brugge, in vervanging van Meester Jan de Castro, overleden.

 1° reeks 1887-1888, pag 98 
Den 28 december 1462, op voorstel van deken en het kapitel van St.Donaas te Brugge, bekwam Meester Gillis de Beversluus, priester, de eeuwige kapellanie ten St. Niklaas-altare in de parochiekerk van Ste Kruis bij Brugge, in vervanging van Jan Mynheer die deze kapellanie afstond, alsook eene der twee kapellanieen in 't kasteel van  Male en de kosterie in de parochiekerk van Oost-Rozebeke, om over te gaan naar eene der twee  portien der parochiekerkvan Dudzele, die de voormelde Gillis de Beversluus, te vooren bediende.

Den 12 november 1462, op aanbod der deken en kapitel van St. Donaas te Brugge, bekwam Lambrecht Blocq, priester, de eeuwige kapellanie ten OLV-altare in de parochiekerk van Ste Kruis bij Brugge, opengevallen door het overlijden van Meester Jan de Portere.

Den 27 januari 1462 (o.s), bekwam Meester Pieter de Vlenke, priester, eene der twee portien der parochiekerk van Ste Kruis bij Brugge, opengevallen door het bedanken van Andries Bieze, die kanonik van OLV-Kortrijk wierd.

pag 226
Den 2 september 1465 op het aanbieden van het kapittel van St. Donaas te Brugge, bekwam Cornelis Boghaert, klerk, de eeuwige kapellanie ten St-Niklaais-altare in de parochiekerk van Ste Kruis bij Brugghe, vervangende aldaar Meeste Gillis van Beversluus.