šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kerkelijk leven -  Jaarbidprentjes -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarbidprentjes

Via deze link kom je op de parochies van Sint-Kruis terecht en kun je de jaarbidprentjes raadplegen.

http://www.parochiessintkruis.be/verenigingen/65-archief-overlijdens/136-archief-overledenen-algemeen