šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kastelen -  Veltem -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Veltem

Het  kasteel Veltem stond vroeger waar het Interbad sedert 1971 staat. Het stond, met een dreef, langs de oorspronkelijke "Antwerpsche Heerwegh". In de zestiende eeuw was Veltem eigendom geworden van Mathias Dagua, een Brugse poorter die liet het verbouwen tot een kasteel met wallingen en dreven. Tweehonderd jaar later liet Francois Bertram, als nieuwe eigenaar, het kasteel verbouwen met een dakkoepel. Na hem kwam Karel De Schietere de Lophem, gehuwd met Mathilde Roels, kleindochter van Bertram op het kasteel wonen. Zijn dochter die gehuwd was met baron de Sejournet de Rameignies bleef tot aan de afbraak op het kasteel wonen.

1.Caerte ofte platte figure van het plein van een Casteel goedt met twee stucken landts noordt ende daer aen ghelegen binnen den ambachte ende de heerlijkhede van Sijseele int 58 begin der prochte van Sinte Cruys zuijdt niet verre vande kercke , (?) joncker Jacques van Zuylen van Gazebeke, etc. dr Petrus d'Herbe dd 1748

2.idem, Grondt vertoninghe dr. J.H. Laurens dd 1749
3.idem dr J.Laurens dd 1751
4.Caerte figurative gemeten en gecaerteert bij mij onderschreven  gezwooren landmeter dr  slands van den Vrijen ingevolge de tijtels van aenkomste van daeten 11 ougst 1786 mij ter hand gesteld ten verzoucke van jonker Francis Vanhamme ende ten (?) van Jan Herrebout in de maend februarij 1789 Toorconden J.Fr Mabesoone 
(met dank aan Walter voor de foto's) 

RAB. Inv. 81/1428 Kaarten en Plannen Mestdagh/Veltem

Kasteel Veltem
Kasteel Veltem
Kasteel Veltem
Kasteel Veltem
Kasteel Veltem