šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kastelen -  Rooigem -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rooigem

Magda Cafmeyer vermeldt  In "Sint-Kruis, Oud en Nieuw" het goed Rooigem als een aaneengesloten eigendom met een uitgestrektheid van ruim 33 gemeten "daer Symon van Houtte up wuent". In de zestiende eeuw verkocht Jan Heyne dit goed aan een Brugse poorter Joos Cobrysse, medt de omwalde hofstede "van oude tijden ghenaemt Royeghem", met inrijpoort en dreef zowel op de Leegweg als op de Hoogweg. De familie Cobrysse heeft er een kasteel gebouwd midden nieuw aangelegde dreven en parken.