šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kastelen -  Puyenbroek -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Puyenbroek

Caerte figurative van den nombre van (?) ende met de herberghe (?)"Den Vossesteert" daer op staende competerende en seer eerweerden heer ende meestre Van parijs cononinck der parochiaele kercke van St. Salvators binnen Brugge gelegen binnen de prochie van Ste cruijs verre zuijt oost van de kercke onder de heerlijckhede van Sijseele wanof  de groote van ider partie soo bij nieuwe maete als volgens den localen terrier hier naer volght.

Puyenbrouck-Vossesteert- Gemeene Wedestraat