šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Hoeven -  Groot Schoonhove -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Groot Schoonhove

dr. Charles Focke.

Fam. Lootens

Deze foto van de familie Lootens-Heyte dateert van 1940. Zij waren de eigenaars van de hoeve. Het gezin telde onder meer drie seminaristen, Germain, Gaston en Georges. Toen zij nog studeerden, hebben de ouders beloofd dat zij een "gaaiperse" zouden krijgen als ze alle drie geslaagd waren. Zij waren geslaagd en op de weide naast de hofplaats, in de richting Damme, werd een staande wip opgesteld. De seminaristen van het Groot-Seminarie hebben dan enkele jaren hun vrije woensdagnamiddag doorgebracht bij het gaaischieten op deze hoeve.

Germain en Gaston zijn missiepater geworden. Germain is in Congo bij het uitbreken van de eerste ebola-epidemie aan deze ziekte gestorven. Als ik goed geïnformeerd ben, was hij de pater die een rol speelde in het boek "Zuster Victoria" dat in De Standaard gepbliceerd werd. De derde zoon is onderpastoor geweest in De Panne en pastoor in Diksmuide.

Toen wij in 1940 net bij het uitbreken van de oorlog 1940-45 op deze hoeve kwamen, stond de wip er nog. Op een nacht bij stormweer is het metalen bovenstuk van deze wip afgewaaid. Het stond omgekeerd in het gras geplant juist naast de wip. Later, toen de mast werd neergelaten om een vlag op te hangen, is de mast   middendoor gebroken. Dit was het einde van het herkenningspunt van deze hoeve :"De hoeve met de gaaiperse".

Met dank aan Roger Denolf voor enkele aanpassingen.