šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Hoeven -  De Drie Masten -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Drie Masten

De hoeve  is de eerste hoeve  langs de Damse vaart als men van Brugge naar Damme gaat. Deze hofstede lag juist op de grens van de "Paallanden van de Stad Brugge" en  het Brugse Vrije. Een stuk van de hoeve lag dus "binnen de paelen en een stuk buyten de paelen". In de ommelooper  van de paellanden van 1663 staat dat Jacques Spillebeen het kavel met de hofstede bij decreet verworven heeft van Adriaen Inbona en  dat thans (1663) Lieven Buclke daar op woont en dat het kavel paalt aan het leen van Vincent Stockhove, aan de dijk van de Damse vaart  en aan de "disch van St.-Salvators" en de oppervlakte van het stuk dat binnen de palen lag was 4 gemeten 6 roeden  groot. De eigendom ging dan via de weduwe van Guido vanden Bogaerde over in 1751 naar " De Grave van  Staden" die dan op het kasteel van Male woonde.  

bh Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis
Copyright KIKIRPA Copyright KIKIRPA Copyright KIKIRPA
Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis Heemkunde Sint-Kruis