šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Hoeven -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hoeven

Op Sint-Kruis en dan vooral in "den Broek" en op "Viven" staan veel met naam genoemde hoeven. Ze behoorden veelal toe aan rijke Brugse poorters. Onder deze rubriek worden ze besproken. We danken tevens het "Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium" voor de toelating tot het publiceren van de foto's;. Wie de site van het Kunstpatrimonium wil bezoeken kan dit via http://balat.kikirpa.be  .

Cleen Nobis 

De drie Masten

Groot Schoonhove

Ten Broecke 

Vagevier