šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Herbergen -  Het houten Wambaeys -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het houten Wambaeys

Barderen Huys/Houten Wambays  RAB 381

Rentebrief van 100£ grooten wisselgeld vvd 18.03. ten laste van Joannes Hollebeke, bezet op  het Barderen huys te STX  dd 27.05.1791

Hypotheek op huys ende schuurken genaemt het Barderen huys L 97R in de prochie van Sinte Cruys, oost niet verre van de kerke onder de wateringhe van den Brouck per ommeloper 32 begin aen de zuydsijde van den Aerdenburgschenweg, met de noortsijde de enen voetwegh waaraen 4-1-83 R lant van Sr. Steyaert lant ligt, aen de oostsijde aen denselven Steyaert en westsijde aen Jan Dhondt causa uxoris lant daer de herberghe Den Smul op staet.

Het huys is zuiver en onbelast.