šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Herbergen -  De Vijf Ringen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Vijf Ringen

Joseph De Clercq fs. Jan - 30 jaar oud - geboren te Brugge

Misdaad:

Samen met zijn broer Pieter De Clercq en een ander hem onbekend persoon kwam hij op 2 juli 1701 tussen 4 en 5 uur 's morgens van langs de Damse vaart. Ieder van hen was geladen met een zak met stoffen die ze in de stad Sluis gehaald hadden. Toen zij ter hoogte van de herberg staande buiten de palen van de stad gekomen waren werden zij aangesproken door Bernaert Vanden Dorpe, commies en ontvanger van zijne majesteits rechten op den post van Lapscheure. Hij heeft de drie zakken met stoffen aangeslagen omdat zij niet waren aangegeven en omdat er geen rechten op betaald werden. De drie hebben dreigementen geuit en hebben zich opnieuw meester gemaakt van twee van die pakken. Het derde pak heeft de commies met assistentie van een zekere Willems gesequestreerd in de herberg -"De vijf Ringen"- . Korte tijd nadien is Joseph Declercq met zijn twee kompanen de herberg binnengekomen om zogezegd een glaasje te drinken. Ze hebben er de commies en zijn helper zien zitten en hebben geprobeerd om tot een akkoord te komen over het derde pak. Dat kon en wilde de commies niet. Ze hebben toen de herberg verlaten maar korte tijd nadien zijn ze terug binnengekomen. Met beloften en dreigementen hebben ze de assistent van de commies de herberg doen verlaten. Toen hebben ze het derde pak met geweld terug genomen en zijn ze vertrokken.

Joseph Declercq wordt in open vierschaar verbannen buiten de stad en 8 mijlen in de omtrek voor acht jaar op straf van publieke geseling of ander arbitraire straf.