šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Herbergen -  De Smul -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

HERBERG "DE SMUL" EN ZIJN BEWONERS TE ST. -KRUIS.

In het boek "Geschiedenis van de Brugse Rand - ST.KRUIS"
door René DUYCK, uitgegeven in 1987 staat op blz. 101 een merkwaardige mooie foto van het grote gezin Frans SNAUWAERTMaria SEGHERS samen met hun elf kinderen. 
Deze foto dateert uit het jaar 1906.

Het betreft hier de bewoners van de herberg "De Smul" in de vroegere Hoogwegel - thans Oude Hoogweg 
De geschiedenis van deze herberg zou teruggaan tot de 15e eeuw. In 1500 zou zelfs een brouwerij toegevoegd worden. Het was een herberg met een bloeiend verenigingsleven waar niet alleen werd kaart gespeeld, maar waar tevens aan ringsteking werd gedaan en ze beschikte verder ook over een bolbaan . Deze laatste twee vormen van ontspanning zijn vandaag de dag zo goed als verdwenen en ziet men sporadisch nog bij het evoceren van "de tijd van toen". Heden blijft van de gebouwen slechts nog een deel bewaard.
De foto alleen reeds loont de moeite omwille van dat grote schone gezin maar ook voor de prachtige klederdracht, vooral van de vijf dochters - we zijn nog ver af van de latere mini-rok-mode-.
Vooraan zittend in het midden het ouderpaar geflankeerd door de jongste twee zonen Gustaaf en Ernest. De vijf dochters vormen staande de middenrij als het ware beschermd door de resterende vier goed uit de kuiten gewassen zonen achter hen.
Zo'n foto weekt ontegensprekelijk heel wat vragen en bepaalde gedachten los en onwillekeurig is men geneigd de familiegeschiedens van zo'n gezin even onder de loupe te nemen. Wat is er later van dat mooie jonge volk geworden? Waar trokken zij naartoe ? Waar vonden zij hun partner? Wat deden zij om in hun levensonderhoud te voorzien? Of, hebben ook zij een groot gezin gesticht? Voorwaar vragen genoeg om in de mate van het mogelijke een min of meer passend antwoord voor te vinden.
Franciscus SNAUWAERT werd geboren te    en trad in het huwelijk met Maria SEGHERS geboren te st. Kruis op 1 mei 1849 en er overleden op 8 april 1913.
uit dit huwelijk zagen het levenslicht te St. Kruis :

1. Elisabeth op 28 april 1872 overleden te Sijsele op 1 januari 1964. Zij huwde Gustave MORTIER geboren te Brugge op 29 augustus 1871 en er overleden 11 december 1964.

2. Henri geboren 27 mei 1873 overleden te Brugge 2 januari 1957. Hij huwde Euphrasie PYFFEROEN geboren te Moerkerke 10 maart 1986, overleden te Brugge 28 augustus 1976.

3. Amedée geboren 8 december 1874 en te st. Kruis overleden 31 oktober 1955. Hij huwde een eerste maal met Emma VAN MEENEN geboren 19 december 1865 en overleden 4 maart 1922. Vervolgens trad hij in het huwelijk met Nathalie VAN DIERENDONCK geboren te St. Kruis 16 oktober 1880 en er gestorven 7 augustus 1930.
 
4. Rosalie geboren 7 maart 1876, overleden te Sijsele 13 oktober 1950. Zij was in huwelijk met Leopold DANNEELS geboren te St.Kruis 28 juni 1872 en overleden 17 juni 1951. 

5. Leon geboren 13 november 1877 te St.Kruis overleden 3 maart 1952. Hij huwde Euphrasie DEBUSSCHER geboren Moerkerke 18 februari 1880 en te st.Kruis overleden 22 november 1955. 

6. Leonie geboren 21 februari 1880 te St.Kruis overleden 24 februari 1955. Was gehuwd met Henri GAHIDE geboren Dadizele 31 december 1873 en te St.Kruis overleden 23 april 1936.

7. Jozef geboren 5 september 1883 en te St.Kruis gestorven 2 april 1950. Was in huwelijk met Margareta MORTIER geboren .. 

8. Helena geboren 29 december 1885 en ook overleden te St.Kruis 5 juli 1954. Zij huwde Jozef VANDEVELDE geboren 18 januari 1889 en te Brugge overleden 12 april 1965.

9. Margriet geboren 23 september 1888 en te Damme overleden 19 mei 1973. Zij huwde Cyriel NEYRINCK geboren Zuienkerke 12 mei 1882 en te St.Kruis overleden 17 februari 1928.

10. Gustaaf geboren 11 november 1890 en te Uitkerke gestorven 27 juli 1971. Huwde Bertha VANDIERENDONCK geboren 1 november 1895 en te Moerkerke overleden 29 mei 1965.

11. Ernest geboren 20 april 1892 en te Brugge overleden 17 augustus 1981, was gehuwd met Alida POTTERS geboren te Moerkerke 3 april 1896 en er overleden 1 november 1980.
 
Tot zover de eerste generatie uit het gezin Frans SNAUWAERT/SEGHERS uit "De Smul".