šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Herbergen -  De Drie Brauwers -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Drie Brauwers

De Drie Brouwers

 

IN HET HUIS VAN EEN FRUITKOPER Sint-Kruis 1478

De volgende partijen werden op 14 november 1478 aangeslagen wegens schuldvordering in een huis « staende ten Drien Brauwers binder prochie van Sinte Cruus buter palen van Brugge» bewoond door Jan f. Adriaens gheseit Coopman fan ende zine wive ». (RAB. Proosdij nr. 1236, f. 74V).

« Eerst in den vloer beneden. - 11 alve thonnen met bueteren; een mande met geblecten (sic) Hollandsche Iynwade ghepact ; een en zac met vlasse; een stic van eenen schoonlakene. Eenen groten hoop appelen up den vloer ligghende ende zom in manden staende.

Item in de kuekene. - Een bloot bedde. Noch eenen hoop appelen ende ander huusraet.

Item twee zolders boven met groote hoopen appelen.»

De officier van arrest liet aan Coopman Jans vrouw toe de appelen te verkopen « beneden de zolders zonder prejudicie van elcx recht »..

 

M.C