šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Dis tot OCMW -  Potterie -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Potterie

Inventaris van het H.Geest Godshuis, gezegd de Arme Schamele en O.L.V. van de Potterie

Het hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie ontstond ten laatste in 1269, het jaar waarin de eerste voogdennaam werd opgetekend, die van Jan van Scheepsdale. De officiële stichtingsakte dateert van 1276. In documenten komt de naam voor:

1290: pro hospitio de Potteria
1299: hospitalis de Potteria
1399: de Potterije

Het was noodzakelijk een onderscheidende naam te hebben, want er waren heel wat 'hospices' of hospitalen in de stad. Er werd gekozen voor de Potterie omdat er verschillende pottenbakkers langs die rei actief waren (bij opgravingen heeft men heel wat afvalputten met pottenbakkersproductie aangetroffen) en wellicht waren er ook geweest op de plek waar het hospitaal werd gebouwd. Er bestaat ook een (weliswaar kleine) mogelijkheid dat het om een eigendom ging van een heer van de Potterie.

Charters OLV Potterie (met St.-Kruis als onderwerp).

1260, 29 juli , Brugge
Datum anno Domini M°CC°LXm° quarto, feria tertia in octavis Magdalene. Vidimus de la charte précedente par Jean, abbé de Saint-Barthélémy d'Eechout à Bruges, en date du vendredi après l'octave de l'Epiphanie 1329 ( 19 januari 1330, n.st.)
Sur parchemin, avec fragment de sceau.
Sous le mème vidimus, à la suite de la charte en question, sont comprises la charte nr 13 et les chartes désignés ci-après sous les ns. 157et 160, ainsi que les lettres de constitution d'un cens annuel de 38 sols flamands à Sainte Croix, au profit de la chapellerie de la Potterie à Bruges, en date du vendredi avant la fête de la Pentecôte (27 mai 1289)

1276, 22 December, Brugge
Datum anno Domini millesimo duocentisimo septuagesimo sexto in crastino beati Thome apostoli hiemalis.
Lettres du doyen et l du chapitre de Saint-Donatien à Bruges et des curés de saint-Croix-lez-Bruges, à l'évecque de Tournai, Philippe Meuze, par lequelles ils prient de consentir à l'établissement d'un hôpital, avec église et ciletiére, sur le territoire de la paroisse Saint-Croix à Bruges et de nommer un prêtre chargé de la direction spirituelle du même hôpital.

Original sur parchemin avec le sceau du châpitre et les sceaux des deux curés.
- A ces lettres est attachée une charte du mercredi saint 6 avril 1289 (n.st) par laquelle Michel de Warenghien, évêque de Tournai donne son consentement à tout ce qui précède, à condition que l'hôpital dont il s'agit  etg qui est connu sous le nom d'hôpital de la Potterie dépende complétement du siège épiscopal de Tournai.

1277, 5 avril, Bruges
Datum anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo feria secunda post quasi modo.

Accord entre les frères et soeurs de l'hôpital  de Notre-Dame de la Poterie, établi sur le territoire de la paroisse Sainte-Croix, à Bruges, d'une part, et le chapitre de Saint Donatien à Bruges et les urés de Sainte-Croix d'autre part, au sujet de l'érection du dit hôpital, avec une église et un cimetière en dépendant, où pourront être enterrées les personnes mortes dans le même hôpital.
Cet accord comprend les stipulations suivantes:
1. Les frères et soeurs de la Poterie s'engagent à payer au chapitre de Saint Donatien une rente perpétuelle de 1 livre, 16 sols flamands et aux curés de Sainte-Croix une autre rente perpétuelle de 4 livres, 4 sols flamands par an.
2. Ils promette de donner aux curés de Sainte-Croix la moitié des offrandes de toute nature et la totalité des quêtes foutes en l'église de la Poterie, sauf le droit du chapitre de Saint-Donatien de recevoir la totalité des offrandes à certains jours, comme cela se fait à l' èglise de Sainte-Croix.
3. Ils s'engagnent à restituer les offrandes qui seraient faites aux funérailles, anniversaires et trentaines des paroissiens de Saint-Donatien ou de Sainte-Croix au cas où ces funérailles, anniversaires ou trentaines auraient lieu dans l'eg1ise de la Poterie.
4.  Ils reconnaissent 1e droit de patronage du chapitre de Saint-Donatien sur leur hôpital comme sur toutes les dépendances de la paroisse de Sainte-Croix.
5. Ils déclarent que les curés de Sainte-Croix et les chamoines de St.Donatien pourront célébrer la messe dans l'église de la Poterie, quand ils voudront,
Copie de l'époque sur parchemin.

1299, 21 Juillet  Bruges
Dit was ghedaenin Sinte Marien  Magdaleneavende anno Domini MCC  nonagesimo nono.
Donation légale de la moitié de 4 messures, 50 verges de terre à Sainte Croix, faite par Hugues van Zevenwale et sa femme Alix à Sire Baudouin, chapelain de l' hôpital de Notre-Dame de la Poterie, au profit du dit hôpital, en presence de deux  échevains de la prévôté de Saint Donatien à Bruges.
Original sur parchemin avec deux sceaux

Testament de Guillaume de Piltre, passé devant deux échevains de Bruges.
Le testateur choisut sépulture en l'hospice du Saint Esprit de Poterie à Bruges; Il lègue une pitance de 18 deniers tournois a malandes, fréres et soeurs de l'etablissement, le jour de ses funerailles et une autre pitance de la même valeur le treizième jour suivant. Il donne en outre un denier parisis à chaque pauvres qui assistera à son enterrement et légue 20 sols tournois pour ache des rentes destinées à payer une pitance aux malades, fréres et soeurs de l'hospice, le jour de son anniversaire. Il Lègue de p  12 deniers tournois au frère Jacques, maître de l'hospice, 6 deniers tournois à chacun des autres frères de la maison, 12 deniers tournois à la soeur Marie, Maîtresse du même hospice et 6 deniers à chacune des autres soeurs. Le reste du testament comprend divers legs au couvent des Chartreux, à l'hospice Saint Aubert, la table des pauvres de Sainte Walburge, à celle de Notre dame, celle de Saint Sauveur, à la léproserie de la Madelaine, aux Lépreux Agrestes, à l'hospice de Nazareth, à la table des pauvres de Sainte Croix, à l'hospice Saint Julien, à la table du Saint Esprit, à l'infirmerie de la Vigne à Bruges et à l'hôpital de la Biloque à Gand.
Le testeur choisit pour exécuteurs tetsamentaires son curé, le maître de l'hospice du Saint Esprit et Marguerite, son épouse.
Original sur parchemin avec 3 sceaux, 3 autres sceaux enlevés.

1332, 3 Août, Bruges
Datum anno Domini millesimo tricentesimo secundo tercie die mensis Augusti.
Lettres des frres et soeurs de l'hopice du Saint Esprit ou de Notre Dame de la Poterie, par lesquelles, du consentement du magistrat de Bruges et des tuteurs de leur monastère, ils s'engagent à payer annuellement douze livres parasis au chapitre de saint donatien et aux curés de Sainte Croix à Bruges, en échange du consentement définitif de ceux-ci à l'érection de leur hospice et de ses dépendances. Ils promettent en outre de leur remettre les offrandes faites en l'eglise de la Poterie aux fêtes de Noël, Purification, Paques, Invention de la Sainte Croix, Dédicace de" l'église de Sainte Croix", Exaltation de la Sainte Croix et Toussaint, aux obsèques, trentaires, anniversaire et autres office funebres des paroissien de Saint Donatien ou de Sainte Croix qui seraient enterrés dans le cimentière de leur hospice.

Dans ce mëme acte, les frères et soeurs de l' hospice du saint Esprit, dit de la Poterie, reconnaissent au chapitre de Saint Donatien le droit du patronage sur leur maison et permettent aux chanoines de Saint Donatien et aux curés de Sainte Croix de célébrer les offices divins en l'église de la Poterie, quand bon leur semblera.
Original sur parchemin avec fragment de sceau.

1263, (n.st.) 11 mars, Bruges.
Dit was ghedaen up den ellevesten dach van Maerte, int jaer Ons Heren als men screef dusentich drie hondert twee ende tsestich.
Donation légale d'une rente héritable de 5 livres parisis hypothéquéé sur 24 mesures de terre à Sainte Croix, faite par Louis van Poele à messire Jean van Poele, chevalier, par devant sept échevins du Franc.
Original sur parchemin avec 7 sceaux

 

1386, (n.st. )14 février ,Sainte Croix
Dit was ghedaen int Jaer Ons Heren MCCC. ende vive ende tachtentich up den viertienstendach van Sporkele.
Echange de 2 mesures, 33 verges de terre situees près de la Speypoorte à Bruges appartenant au couvent du Val de Grâce 1ez Bruges, de  l'ordre des Chartreux, contre une méme quantité de terre située derrière le dit couvent à l'endroit nommé "de Ghemene mersch", appartenant à l'hôpital de la Poterie.
Original sur parchemin avec fragment de sceau.

2 septembre , Damme
Dit was ghedaen upten andren dach van september, int jaer Ons Heren  MCCC viere ende neghentich..    
Saisie par Pierre Maeftin en présence de deux echevins de Damme de la grande ferme appartenant à Lampsin Broeder, au nom de la fabrique de l'église de Saint Croix. 
Original sur parchemin avec 2 scèaux.
- A travers cette charte sont passés :
1) l' ordonnance de lèvée du 19 avril 1398, par les échevins de Damme.   
2) un acte de transport du 6 novembre 1402, au profit de fr. Paul van Moerkerke. maitre de l'hôpital de la Poterie.

1398, 6 juillet, Sainte Croix
Dit was ghedaen int jaer Ons Heren MCCC achte ende tneghentich, ip den zesten dach in hoymaend
L
ettres de fr. Herman Clyncke, prieur du couvent du Val de Grace lez Bruges de l'ordre des Chartreux par les quelles ils vendent  à Jean Criel, bourgeois de Bruges 4 maison et 12 maisonnettes sises sur la rue de la Barrière à Bruges.
Original sur parchemin avec fragment de 4 sceau.

1398, 5 Septembre, Bruges.  
Dit was ghedaen int jaer Ons Heren dusentich drie hondert achte ende tnegentich den vijfsten dach van September
Constitution d'un cens perpétuel de 24 sols tournois sur 7 Iignes 88 verges de terre prévôtale à Sainte Croix et sur le tiers de divers bâtiments situés sur le même terrein, à charge de Mathieu vander Cruce et de sa femme Elisabeth au profit du convent de Sainte Claire à Bruges, en prêsence de Georges van Aertrycke, haut reneur de Flandre et de Gauthier van den Dycke, reneur de la prévôté de Saint Donatien à Bruges
Original sur parchemin avec un sceau, l'autre manque.
- A travers cette charte sont passés deux actes de transport, le premier du 7 février 1399 (n.st) au profit de Jean Bouts l'ancien et le second du 26 octobre 1401 au profit de l'hôpita1de la Poterie

1401, 3 juin, Bruges
 Dit was ghedaen int jaer Ons Heren dusentich vier hondert achte ende een den derden dach van wedemaend.     
Constitution d'un cens perpétuel de 5 sols tournois sur 88 verges de terre prévôtale à Sainte Crois et divers bâtiments  élevés sur le même terrain, à charge de Jacques van der Bake et de sa femme Agnès au profit de Jean Bouds, par devant deux reneurs de la prévôté de Saint Donatien à Bruges.
Original; sur parchemin, sceaux détruits.      
- A travers cette charte est passé un acte de transport en faveur de1'hôspital de la Poterie du 26 octobre 1401.

24 novembre, Bruges
Dit was ghedaen int jaer Ons Heren als men screef dusentich vier hondert ende viertiene, up ten viere ende twintichsten dach in november.
Donation légale de 7 lignes, 88 verges de terre prévôtale à Sainte Croix faite par Mathieu van der Cruce à sire Jean van der Stichele en presence de 4 reneurs de la prévôté de Saint Donatien à Bruges.
Original sur parchemin avec 2 sceaux.

1422, 28 mai, Bruges
Dit was ghedaen int jaer Ons heren als men screef dusentich vier hondert ende twee ende twintich, up ten achte ende twintichtsten dach in Meye.
Donation légale de 4 lignes de terre à Sainte Croix, faite par Baudouin van Moerkerke à Michel Matheeuws, au profit de sire Jean Heldebolle, par devant deux reneurs de la prévôté de Saint Donatien à Bruges.
Originale sur parchemin, sceaux enlevés.

Foto1/2 (nu Zuidervaartje en Damse Vaart)

St.Cruijs buijten Brugghe, via P. Van Cuyl in den Brouck

2 begin sec 388 3-2-60 Roeden  gars gescheurd en 0-2-25 afgedolven in de vaart in 1847  totaal 3-0-35
De Deijne Adriaen
Blomme Frans
Sagaert Louis              1830
Wallein Ignace            1840

Sec.388 Soo liggets binnen de prochie van Ste Cruijs buijten Brugghe verre noordt van de kercke zuijd oost van de Gendtpoorte binnen de paele van Brugghe int 24 begin van de waterijnghe van den Broucke 3-2-60 Roeden gars, sijnde 2 stickx t'eijnden d' een den anderen streckende oost ende west, altusschen mijn heer den proost van O.L.Vr. in Brugghe aen d'oostzijde ende zuijdhende den Barm van de vestens aende westzijde streckende metten noorthende aen Chartreuzen in Brugghe landt, valet 3-2-60

foto's 3/4 (Nu Damse vaart, ongeveer aan hoeve "De Drie Masten".
Sec. 389: Soo liggets inde prochie ende waterijnghe voorseijt ende noord oost van den voorseijde parcheele int selve begin f° 1-0-34 Roeden gars al tusschen d'Obedientie van St Donaes in Brugghe met 656 G veurs aen de westzijde, den heer Grave van Staden aen d' oostzijde, streckende metten zuijthende aen een oude Eede et noortseijde aen d'Obedientie van St. Donaes ende de kercke van St. Cruijs, valet  1-0-34 
Sec. 
390 soo liggets noord daer bij int selve begin 3-0-38 G zaijlandt, altusschen haer selfs naervolgende 88 G veurs aen de westzijde d'obedientie van Ste Donaes in Brugghe aen de oostzijde bij het noordhende veurs streckende metten zuijdhende aen d'obedientie van St. Donaes in Brugghe en hier noordhende smalst aen den Dijck, valet G 1-0-38
Sec. 391 Ten zuidoostzijde daer aen int selve begin 0-0-86 G zaylandt sijnde eene lange smaele striepe, al tusschen d'Obedientie van St. Donaes in Brugghe aen westzijde ende noordhendeande vidua van den Boogaerde aen d'oostzijde streckende metten zuijthende aen grave van Staden landt, valet 0-0-86
Sec. 392 noord west daer bij int selve begin inde 0-0-88 G zaylant, wesende een drij houckte stick al tusschen de kercke van St. Cruijs, Cappelrije St.Donaes ende den disch van St. Cruijs aen de westzijde, haer zlfs voorschrfeven 3-0-38 G aen zuijdoostzijde, streckende metten zuijthende te niete loopende en cum noordhende aen Dijck, valet 0-0-86 

Thomaes vande Velde            Brouck

2 begin f 389   1-6-34 2sec

             f 390   1-0-38 2sec

             f 391   0-0-86 2sec

             f 392   0-0-88

totaal               2-2-46
Joseph Degroote later Jan Degroote.
Ten jaere 1808 is afgedolven in den Sluijsse Vaert 0-2-75. De schaedeloosstellinghe bij prijsie gedaen, is gestelt op 8 p 25 sh