👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Dis tot OCMW -  Magdalena-gasthuis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Magdalena-gasthuis

  1. Leprozerie van St. Magdalena, gesticht vóór 1230
  2. Leprozerie “De Vier Stukken”, gevestigd 1 mijl buiten Brugge vóór 1258, ingelijfd bij Magdalena in 1624
  3. Gasthuis O.L.V. van Nazareth, gesticht in 1317 en ingelijfd bij Magdalena in 1589
  4. Huis van Verbetering voor mannen, gesticht in 1716 en ingelijfd in 1752

Alle 4 opgeheven op 15 augustus 1798.

 

Inventarissen betreffende stukken handelend over Sint-Kruis

InventarisJaartalOnderwerp
771284Zaterdag na feest van St.Petrus in Ballingschap (5 aug). Antwoord door bestuurder van de nieuwe ziekenzaal van Brugge, gelegen in de parochie St.-Kruis (leprozerie “De vier Stukken”)
1961356Erfpacht toegestaan aan Pieter van den Hoghelande van 2 lijnen 39 roeden en een heuvel voor molen buiten de Bouveriepoort door de leprozerij van Maria Magdalena
3091357Overdracht van renten t.o.v. Pauwels van Zevekote
4261400Bestuurder der leprozerie “De vier stukken”: opsomming der boeten
481/482/483/489/4991423Toekenning van een rente, uit eigendom gelegen te Sint-Kruis tvv Joris van Bouchoute
6511480“De vier Stukken”
806a1501Heerlijkheid van Paddenbrouc
8161502Schepen van Heerlijkheid Sijsele, wettelijke overdracht t.v.v. Pascal Pycket van grond gelegen te Sint-Kruis
9211518Wettelijke overdracht van Karel van Ee, kaarsgieter, van een perceel grond te Sint-Kruis, 2gemeten
9581524Wettelijke overdracht t.v.v. Magdalena van grond gelegen te St.-Kruis
9641524Borgstelling voor melaatsen en overlijdensattesten
9741526Toelating tot verkoop van 38 gemeten grond te St.-Kruis
10571541Volmacht door voogd van Magdalena op goed gelegen te Sint-Kruis
1059/10661541Toekenning van een rente van 4 pond ten laste van Magdalena, gaande uit perceel grond 57 gemete gelegen te St.-Kruis tvv Joos de Gavere (afgelost op 13.04.1551)
1189/12161557/1560Aflossing van twee renten op goederen gelegen te Sint-Kruis
12411562Wettelijke overdracht t.v.v. De Gheldere “Schrooback”
12701565Wettelijke overdracht t.v.v. Wouter De Clercq van een perceel, 3 gemeten, gelegen te Sint-Kruis
13671578Deken van Kapittel van Kathedraal van St. Donaas. Benoeming van Jan Herte, klerk van het bisdom Brugge als kapelaan van de H. Maagd Maria in de prochiekerk van Sint-Kruis (Zie ook rugzijde “Willem Taelboom, pastoor van het tweede deel van kerk van Sint-Kruis)
13791580Toelating om passagiers te vervoeren tussen Brugge en Damme met een bark, verleend aan Lieven de Raedt en zijn vrouw Kateline, pachter van St. Magdalena-gasthuis
14091575Feodale rente van 25 ponden 3 schellingen op een grond in de Nieuwstraat te Brugge gehouden door de Heerlijkheid Paddenbrouc
14421587Huurovereenkomst voor 3 jaar van een hoeve gelegen te Sint-Kruis, toegestaan door Magdalenagasthuis aan Lambert Blondeel, genaamd de Badts en zijn vrouw
14471597Toelating tot verkoop aan Matheus d’Agua van 3 loten grond gelegen te Sint-Kruis
14891600Vonnis tegen Gheeraerd van der Kinderen betreffende het wegnemen van oogst op gronden van Magdalena-gasthuis gelegen te Sint-Kruis
14991603Waarborg grond en huis gelegen te Sint-Kruis door Aghete Jordaen en Willem Jordaen
detail detail

Caerte figurative van nombre van 66-2-25 Roeden lands onder bosch, gars ende zaeijland gelegen ter Prochie van Ste Cruijs bij Brugghe zuijd oost van de kerke, onder de heerlijckheid van Sijsseele, competerende het geunieerde hospitael van Nazerette gezegd de Maeghdaleene binnen Brugghe als volgt: etc
N: Herberg de Fortune
NZO Antwerpse Heerweg (Veltemweg)
NZW Steenweg  van Maldegem naer Brugge (Maalse Steenweg)
NW Casteel van Bertram (Veltem)
ON Gronden van Jan van Lierde
OZ Gronden en hofstede D'Heer ende Mr.Patrisius Boucourt
OZ Gronden  van St. Trudo in Brugge
OZ Speelgoet van Dhr. Serweijtens
WZ Herberg Vossesteeert
WZ Hofstede d' heer vander Linden-Hoogvorst
WZ Serweijtens busch
WZ Gemeen Wee straete, palend aan de gronden van Pecsteen-Lampeel en het busch van den grave de Carnin

Aldus gemeten gecarteert ende gefigurfeert bij mij onderschreven geswooren landmeter slandts van Vrijen alles in een conformiteijse vanden hier vooren berouper ommelooper.

F. D'Hauw (1780)